НижникНижник Віктор Михайлович

Відомий учений-економіст. Доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2006 р.

Народився 21.05.1960 р. у с. Чепоноси Хотинського р-ну Чернівецької обл. Після служби в армії вступив до Хмельницького технологічного ін-ту побутового обслуговування, який закінчив у 1987 р. Працює у Хмельницькому національному ун-ті (ХНУ) з 1987 р. – спочатку асистентом, потім ст. викладачем, доцентом. З 1991 р. по 1993 р. навчався в аспірантурі, після закінчення якої захистив кандидатську дисертацію на тему «Структура системи оцінки процесів розумової праці». У 1996 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри організації і нормування праці. З 1997 р. по 2001 р. навчався в докторантурі. У 2001 р. захистив докторську дисертацію на тему «Механізм регулювання затрат і результатів праці в перехідній економіці». У 2003 р. присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародних економічних відносин (очолює з 2002 р.). З 2002 р. – проректор з фінансово-економічної діяльності ХНУ. Очолює Хмельницьку організацію Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська асоціація економістів-міжнародників».

Наукова діяльність спрямована на формування наукової школи з міжнародних економічних відносин та економіки праці.

Автор понад 120 наукових публікацій у різних виданнях, зокрема наукової монографії «Затрати і результати праці в транзитивній економіці» та двох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України: «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» й «Економічна дипломатія та економічна безпека України».

Підготував 5 кандидатів наук.

Нагороджений грамотами Хмельницької міської та обласної рад за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та активну педагогічну діяльність. У 2004 р. за вагомий внесок у розвиток науки та активну життєву позицію у розбудові Української держави нагороджений Всеукраїнською премією ім. С. Подолинського.