image002.jpgНедопьокін Федір Вікторович

Відомий учений у галузі технічної теплофізики. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2001 р.

Народився 12.03.1949 р. у м.Лисичанську Луганської обл. У 1966 р. став студентом фізичного ф-ту Донецького ун-ту, який закінчив у 1971 р. за спеціальністю «фізика». Працює в Донецькому ун-ті (зараз – ДонНУ) з 1969 р. на кафедрі фізики нерівноважних процесів, метрології та екології. Захистив кандидатську дисертацію у 1976 р. Доктор технічних наук з 1989 р. Вчене звання доцента отримав у 1982 р., професора – у 1991 р.

Наукові роботи зосержені на проблемі фізичного та математичного моделювання гідродинамічних, теплофізичних і масообмінних процесів у металургійних технологіях.

Автор понад 350 праць, зокрема 8 наукових монографій, 12 навчально-методичних праць та 14 навчальних посібників. Найважливіші монографії та посібники: «Математическое моделирование гидродинамики и тепломассопереноса в слитках», «Теория тепломассопереноса», «Физико-химическая гидродинамика», «Экологическая гидродинамика», «Прямая оптимизация технологических процессов», в яких узагальнені результати досліджень з ряду нових напрямів гідродинаміки та теплофізики металургійних технологій.

Підготував 4 кандидатів наук та 1 доктора наук. Сформував у ДонНУ власну наукову школу технічної теплофізики.

Голова спецради з захисту докторських дисертацій зі спеціальності «екологічна безпека» в ДонНУ, член спецради в ДонНАБА, член вченої ради фізичного ф-ту ДонНУ. Член редакційних колегій журналів: «Математичне моделювання» (ДДТУ) та «Вісник ДонНУ», «Теоретична та прикладна механіка».

Академік Академії інженерних наук України.

Нагороджений Почесною грамотою МОН України та знаком «Відмінник освіти України».