Neduha_Page_2Недюха Микола Петрович

Відомий учений у галузі політичної філософії. Доктор філософських наук, професор. Академік АН ВШ України з 2006 р.

Народився в 1953 р. на Чернігівщині. Закінчив філософський ф-т Московського державного ун-ту ім.М.В.Ломоносова (1976) й аспірантуру цього ун-ту (1979). Працював деканом музично-педагогічного ф-ту (1986 – 1989), завідувачем кафедри філософії та соціології (1989–1994) Ніжинського державного педагогічного ун-ту ім.М.В.Гоголя, професором Національного ун-ту державної податкової служби України (2000–2002). Радник керівництва ДПА України (2002–2004) та позаштатний радник Голови Верховної Ради України (2003–2006). Доктор філософських наук (1996), професор (2002). Нині – завідувач сектору методології Ін-ту законодавства Верховної Ради України, провідний науковий співробітник Науково-дослідного ін-ту українознавства МОН України.

Галузь наукових інтересів – теорія політики та методологія права, українознавство, політична соціологія, проблеми соціальних змін та модернізації українського суспільства.

Автор понад 180 наукових праць, зокрема 5 монографій та 6 навчальних посібників (у співавт.). Серед них: «Системный анализ немарксистской идеологии» (1991); «Системний аналіз історичних типів європейської ідеології» (2001); «Новітні тенденції реформування державної податкової служби України» (2007, у співавт.); «Система оподаткування в Україні: концептуальні виміри» (2007, у співавт.).

Голова Київського обласного синергетичного товариства. Академік Української академії політичних наук (2006), Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (2005).

Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій: з історії та філософії НДІ українознавства МОН України; та з права Ін-ту законодавства Верховної Ради України.

Член редколегій низки наукових журналів і науково-видавничих рад.