Dsc00513_1Наконечний Олександр Григорович

Відомий учений у галузі системного аналізу. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1996 р.

Народився 9.01.1946 р. в с. Красне Обухівського р-ну Київської обл. В 1969 р. закінчив механіко-математичний ф-т КДУ ім.Т.Шеченка і відразу ж почав працювати на щойно організованому ф-ті кібернетики: на посаді асистента (1971–1975), старшого викладача (1975–1978), доцента (1978–1983), професора (1983–1995). В 1995 р. очолив кафедру теорії автоматизованих систем (нині – кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень). В 1973 р. захистив кандидатську дисертацію «Моментні функції старших порядків випадкових процесів» (керівник – академік АН України А.В.Скороход), а в 1981 р. – докторську дисертацію «Мінімаксне оцінювання функціоналів від розв’язків рівнянь з частинними похідними».

Завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень ф-ту кібернетики КНУ ім.Т.Шевченка. Читає нормативні курси «Системи та методи підтримки прийняття рішень», «Сучасні проблеми оптимізації та ідентифікації».

Основні напрями наукових досліджень пов’язані із проблемами прийняття рішень в умовах невизначеності та проблемами системного аналізу процесів різної природи.

Автор біля 200 наукових праць, 3 монографій та 4 навчальних посібників.

У галузі прикладної математики створив власну наукову школу, підготував 15 кандидатів та 6 докторів наук.

Голова спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій (1995– 1997, 2005–2007). Постійно працює в експертній раді ВАК України з інформатики, у 2000–2002 рр. – заступник голови ради.

Протягом багатьох років є членом редколегій наукових журналів. Керівник українсько-американського CRDF-проекту (КНУ
ім. Т. Шевченка – Йельський ун-т, 1997 – 1999) та українсько-шведського проекту (КНУ ім. Т. Шевченка – Стокгольмський Королівський технологічний ін-т, 2001 – 2003). З 2000 р. очолює програмний комітет Міжнародної конференції «Прийняття рішень в умовах невизначеності».

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2000). Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2007).

Член Президії АН ВШ України, академік-секретар відділення системного аналізу та інформатики (з 2004 р.).