Надольний Іван Федотович

Відомий учений-філософ і соціолог. Доктор філософських наук, професор. Академік АН ВШ України з 1995 р.

Народився 15.11.1936 р. в с. Ступник Хмільницького р-ну Вінницької обл. Закінчив Бердичівське педучилище (1955), історико-філософський ф-т (філософський відділ) КДУ ім.Т.Шевченка (1960) й аспірантуру (1965). Захистив кандидатську (1965) та докторську (1972) дисертації. У 1972–1975 рр. – заступник міністра освіти УРСР, на партійній роботі. Професор філософського ф-ту (з 1977 р.), завідувач кафедри філософії гуманітарних наук (1978–1996), декан філософського ф-ту КДУ ім.Т.Шевченка (1977–1987), декан заочного ф-ту Національної академії державного управління при Президенті України (1998–2002).

Автор 285 наукових праць з проблем філософії, соціології, етики, політології, теорії культури, державного управління. За його редакцією в 1997 р. опубліковано навчальний посібник «Філософія» (для студентів і аспірантів), який неодноразово перевидавався.

Підготував 60 кандидатів і 5 докторів наук.

Був членом редколегій журналів «Философские науки», «Філософська думка», «Наука і суспільство» (1980–1986); відповідальним редактором «Вісника Київського ун-ту. Питання філософських наук» (1978– 1990); членом редколегії міжвідомчого наукового збірника «Проблеми філософії» (1969–1990); головою Київського обласного бюро Філософського товариства України (1980–1986); членом комісії України в справах ЮНЕСКО (1972–1974), Українського комітету захисту миру (1973–1975); членом Комітету з присудження державних премій в галузі науки і техніки (1972– 1975); членом президії Республіканського товариства «Знання» (1973–1986). Очолював спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Читає лекції з філософії у вищих навчальних закладах м. Києва, друкує у пресі публікації з питань філософії, соціології, культурології та державного управління.

Академік Української академії політичних наук (1994).

Заслужений працівник освіти України (2000). Лауреат премії ім.М.Островського (1968). Нагороджений орденом «Знак пошани» (1984), Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1968), медаллю К.Ушинського (2006), знаком «Петро Могила» (2005). Лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2001).