Морзе Наталія Вікторівна

Відомий фахівець з методики викладання математики та інформатики. Доктор педагогічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2010 р.

Народилася 26 червня 1956 р. у м.Бровари на Київщині. Закінчила Київський педінститут ім.О.М.Горького (1977) за спеціальністю «вчитель математики середньої школи». Працювала вчителем математики у СШ, у 1981-83 рр. - завідувач кабінету математики Центрального ін-ту вдосконалення вчителів, з 1983 р. – викладач кафедри методики викладання математики Київського педінституту. З 1986 р. – кандидат пед. наук. У 1986 - 98 рр. – викладач, доцент каф. інформатики, заст. декана фіз.-мат. ф-ту Національного пед. ун-ту ім.М.Драгоманова. З 1998 р - проректор з наукової роботи Академії праці і соціальних відносин. З 2002 р. – професор по кафедрі інформатики. Доктор пед. наук (2004). З лютого 2007 р. – проректор з навчально-наукових питань інформатизації та телекомунікаційних систем Національного університету біоресурсів та природокористування.

Керівник авторського колективу викладачів, що створив та постійно вдосконалює навчально-методичний комплект з інформатики. Автор власних методик навчання інформатики, впровадження дистанційних технологій навчання, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі середніх навчальних закладів та вищої школи. Науковий керівник, автор адаптації і головний тренер освітньої програми навчання вчителів та майбутніх вчителів щодо ефективного використання ІКТ у навчальному процесі "Intel Навчання для майбутнього" та програми Microsoft "Партнерство в навчанні".

Має понад 160 наукових праць, з них понад 50 підручників та посібників, зокрема "Методика навчання інформатики" в 4-х частинах.

Відмінник освіти України (2002).