МokiyМокій Анатолій Іванович

Відомий учений-економіст, доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2005 р.

Народився 2.11.1952 р. в с. Рогинці Роменського р-ну Сумської обл. У 1974 р. закінчив економічний ф-т Львівського ун-ту ім.І.Франка. З 1974 р. працював на Мінському виробничому взуттєвому об`єднанні «Промінь» інженером-математиком, а з 1977 р. – на посаді інженера-програміста кафедри механізованої обробки економічної інформації Львівського торговельно-економічного ін-ту. Упродовж 1986–1989 рр. навчався в аспірантурі в Українському НДІ торгівлі і громадського харчування і в 1989 р. захистив кандитатську дисертацію. З 1990 р. – асистент кафедри маркетингу Львівської комерційної академії (ЛКА) Укоопспілки, у 1993 р. обраний на посаду доцента цієї ж кафедри. З 1995 р. по 2000 р. – декан ф-ту міжнародних економічних відносин. З 2000 р. – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ЛКА, а з 2004 р. – проректор з міжнародних зв`язків. У 1994–1995 рр. працював на посаді старшого наукового співробітника Національного ін-ту стратегічних досліджень (НІСД) при РНБО України, у 2004–2007 рр. – директор філіалу НІСД у м. Львові (за сумісництвом).

Основні сфери наукових інтересів: глобалізація світових господарських зв’язків, інноваційний розвиток, економічна безпека, іллегалізація економіки, мале і середнє підприємництво, регіональна економіка, зовнішня та внутрішня торгівля, розвиток людського капіталу.

Автор понад 180 наукових праць, зокрема монографій «Регіонально-секторальна модель зовнішньоекономічної інтеграції: передумови та стратегія реалізації» (1999) та «Стратегія формування регіональних інноваційних центрів в Україні» (2007); співавтор колективних монографій «Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічної безпеки» (1996), «Економіка України: реалії, перспективи розвитку ринкових відносин» (2000), «Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації» (2006).

Підготував 16 кандидатів економічних наук.

Член (1997–1998) та заступник голови (з 2004 р.) консультативно-дорадчої ради з питань підприємництва при голові Львівської облдержадміністрації. Голова Львівського осередку Української асоціації економістів-міжнародників (з 2007 р.).

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій при Тернопільському національному економічному ун-ті (з 2003 р.), при НІСД (з 2005 р.). Член Сенату Вищої школи економічної у м. Стальова Воля (Польща).

Відмінник освіти України (1999).

Член контрольно-ревізійної комісії АН ВШ України з 2007 р.