mmsМірошниченко Микола Степанович

Відомий учений-біофізик. Доктор біологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1999 р.

Народився 5.03.1944 р. в с. Кучинівка на Чернігівщині. У 1961 р. вступив на хімічний ф-т КДУ ім. Т.Шевченка, у 1963 р. призваний до армії. Після демобілізації у 1966 р. повернувся до ун-ту, який закінчив у 1969 р. за спеціалізацією «хімія природних сполук». Тоді ж вступив до аспірантури при кафедрі органічної хімії. З 1973 р. працює на кафедрі біофізики КДУ на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 1973 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук. У 1990 р. захистив докторську дисертацію «Структурні та фізико–хімічні основи процесів скорочення–розслаблення скелетного м’яза» за спеціальністю «біофізика». З 1992 р. – професор кафедри біофізики, з 1995 р. – завідувач тієї ж кафедри.

Наукові інтереси: дослідження однієї з основних ознак живого – рухливості (біофізика м’язів та молекулярна біофізика). Вивчення скорочення – розслаблення м’язів та модулюючої дії на ці процеси різних факторів (частота стимуляції, солі важких металів, фізіологічно активні речовини). Запропоновано нову концепцію механізму м’язового скорочення та концепцію регуляції скорочення – розслаблення м’язів. Запропоновано адекватну схему формування остова міозинового філаменту м’язів та побудована його фізична модель. Досліджено вплив катіонів та фізіологічно активних речовин на молекулярні процеси, пов’язані з м’язовим скороченням та його регуляцією. Проведені тензометричні дослідження динаміки скорочення поодиноких волокон скелетного м’яза в ізометричному та ізотонічному режимах.

Автор понад 200 наукових праць, зокрема співавтор першого українського підручника «Біофізика» (два видання) та навчального посібника «Біофізика. Практикум».

Підготував 5 кандидатів та 1 доктора наук.

Член редколегій міжнародних журналів «Biocybernetics and Biomedical Engineering», «Physics of the Alive», член вченої ради Міжнародного центру з біокібернетики (м. Варшава). Голова спецради із захисту докторських дисертації зі спеціальностей «біофізика, фізіологія людини і тварин, цитологія, клітинна біологія».

Співорганізатор проведення трьох з’їздів Українського біофізичного товариства, президент Українського біофізичного товариства.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня та декількома медалями. Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2006).