МАКАРЧУКМакарчук Микола Юхимович

Відомий учений-фізіолог. Доктор біологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2005 р.

Народився 1.10.1954 р. в с. Переброди Овруцького р-ну Житомирської обл. У 1972 р. вступив на бiологiчний ф-т КДУ ім. Т.Шевченка. Вже в роки навчання прилучився до наукової роботи. У 1977 р. пiсля закiнчення унiверситету був прийнятий до аспiрантури на кафедру фiзiологiї людини i тварин (наук. керiвник – академiк АН УРСР П.Г.Богач). Пiсля завершення навчання в аспiрантурi працював асистентом кафедри фiзiології людини i тварин КНУ ім.Т.Шевченка. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацiю «Функціональне значення різних груп та окремих ядер мигдалеподібного комплексу в умовно-рефлекторній діяльності щурів», а в 1999 р. – докторську дисертацію «Роль нюхового аналізатора в інтегративній діяльності мозку». З 1995 р. – доцент кафедри фiзiологiї людини i тварин КНУ, в 1999 р. обраний завідувачем цієї кафедри. Нині також – директор Ін-ту фізіології ім. акад. П.Богача біологічного ф-ту КНУ ім. Т.Шевченка.

Коло наукових інтересів: психофізіологія, роль сенсорних систем, зокрема нюхового аналізатору, та різних видів стресу у поведінці людей і тварин. Очолює одну iз прiоритетних наукових шкiл КНУ: «психофiзiологiчнi основи дiяльностi людини».

Загалом опублiкував понад 230 наукових праць, серед них 3 монографiї, підручник для студентів, навчальнi посібники, 4 патенти.

Підготував 1 доктора та 11 кандидатів наук.

Член Мiжнародної органiзацiї за гуманну освіту – InterNICHE, входить до складу методичної комiсiї МОН України, є членом спецiалiзованих вчених рад iз захисту дисертацiй бiологiчного та психологiчного ф-тiв, членом вченої ради КНУ iм.Т.Шевченка.

Велику увагу придiляє роботi з обдарованою молоддю. Упродовж останнiх п’яти років був головою журi Всеукраїнської олiмпiади з бiологiї та екологiї серед школярів.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Відмінник освіти України. Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2006).

Академік-секретар відділення біології та хімії, член Президії АН ВШ України (з 2010 р.).