Луцький Іван Михайлович

Відомий фахівець у галузі права. Кандидат юридичних наук, доктор філософії, доктор канонічного права, митрофорний протопресвітер. Почесний академік АН ВШ України з 2010 р.

Народився 7 березня 1949 р. на Івано-Франківщині. Закінчив 11 класів Снятинської СШ (1967). Вивчав теологію в Ленінградській (тепер Санкт-Петербурзькій) духовній академії (1968-1974). Закінчив Харківську національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, отримав спеціальність юриста (1998). На стипендію Західного екзархату навчався в Українському вільному університеті у м. Мюнхен, після закінчення якого отримав ступінь доктора філософії (тема: "Створення Станіславської єпархії Української греко-католицької церкви", 1996). Закінчив економічний факультет Міжнародного науково-технічного університету у Києві, отримавши кваліфікацію економіста (тема: "Європейська економіка в галузі економіки людини" (2005)).

Захистив кандидатську дисертацію "Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення" за спеціальністю 12.00.12 — філософія права (2005). Має звання доцента. У Міжнародній академії управління персоналом і Міжнародному відкритому університеті отримав ступінь доктора філософії в галузі права (тема: "Проблеми державного антимонопольного регулювання ринкових відносин" 2000). У 2006 р. присвоєно ступінь доктора східного канонічного права (тема: "Історико-юридичний розвиток рішень і постанов Кобринського (1626), Замойського (1720) та Львівського (1891) Синодів як джерел партикулярного права УККСЦ").

Із 1997 р. працює на посаді ректора Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва Української академії наук (2007 року заклад отримав статус університету, його перейменовано на Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького).

Наукові інтереси зосереджені на питаннях філософії права, актуальних проблемах канонічного права, теорії та історії держави і права. Автор 70-ти наукових праць, у тому числі — чотирьох індивідуальних монографій, одного підручника, 11-ти навчальних посібників (шість з них у співавторстві).

Головний редактор наукових журналів "Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького", "Науково-інформаційного вісника Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького".

Суддя з питань канонічного, сімейного та економічного права, адвокат колегії адвокатів України.

Нагороджений орденом Володимира Великого (1998), почесною відзнакою імені І. Я. Франка, знаком "Відмінник освіти України" (2001), золотою медаллю "За заслуги в освіті" (2001), орденом "За розвиток науки та освіти" (2002).