Лопатін Олексій Костянтинович

Відомий учений у галузі обчислювальної математики. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2010 р.

Народився 1939 р. У 1962 р. закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут за спеціальністю “інженер–механік турбобудування ”. У 1965 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю “математика”. Кандидат фізико-математичних наук з 1968 р. Вчене звання "старший науковий співробітник" за спеціальністю ”Диференційні рівняння і математична фізика” було присвоєно 1986 р. рішенням президента Академії наук СРСР. Доктор фізико-математичних наук з 1989 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Інституту математики АН УРСР.

З 1963 по 1990 р. - викладач кафедри математики Київського політехнічного інституту, Державного університету ім. Т.Г.Шевченка. З 1996 по 1997 р. – професор кафедри математики Державного університету інформаційних технологій. З 1997 по 2001 р. - професор кафедри математики Національної академії управління. З 2001 р. – завідувач кафедри інформаційних технологій та математики Національної академії управління. 3 2007 р. – декан факультету комп’ютерних наук Національної академії управління. З 2005 р.– професор Інституту системного прикладного аналізу (НТУУ «Київський політехнічний інститут») за сумісництвом.

Читає навчальні курси: «Математичне програмування», “Теорія ймовірності та математична статистика”, “Економетрія”, “Економічна динаміка”, „Фінансова математика”, „Економіка підприємства в умовах ризиків та невизначеності”, „Невизначені математичні моделі в прийняті рішень”, „Системний аналіз світової економіки”, „Системний аналіз фінансових ринків”.

Автор 102 робіт (з них - 87 наукового характеру, в тому числі дві монографії; 15 навчально-методичного характеру, в тому числі 3 підручника).

Підготував 2 кандидатів фізико-математичних наук.

Член редколегії наукового економічного журналу “Актуальні проблеми економіки”.

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (1996). Премія присуджена за цикл праць “Нові математичні методи в нелінійному аналізі”.

Нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (2002).