БАЛ кнЛевченко Борис Олексійович

Відомий учений у галузі теплотехніки. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2000 р.

Народився у 1931 р. Учасник Другої Світової війни. Закінчив з відзнакою Харківський політехнічний ін-т за спеціальністю «двигуни внутрішнього згоряння» (1954). Залишений у ХПІ на посаді асистента кафедри загальної теплотехніки. Згодом – старший викладач, доцент, і у 1979 – 2001 рр. – завідувач кафедри теплотехніки. Кандидат технічних наук (1963), доктор технічних наук (1991), професор (1991). Нині – професор кафедри теплотехніки НТУ «ХПІ».

Основні наукові інтереси: використання вторинних енергетичних ресурсів, оптимізація тепловикористовуючого обладнання, екологія теплоенергетики. Запропонував універсальну модель розрахунку регенеративних теплообмінних агрегатів. Розробив і дослідив утилізаційні установки на нетрадиційних робочих тілах. В останні роки розробляв перспективні технічні вирішення утилізаційних пристроїв, використання вторинних енергоресурсів доменних цехів.

Автор понад 100 робіт, має 3 авторські свідоцтва. Автор ряду навчальних посібників: «Теплоиспользующие установки промышленных предприятий» (1985, у співавт.); «Тепло- и массообменные аппараты и установки промышленных предприятий» (у 2-х частинах: 1999, 2000, загальна редакція); «Проблемы энергетики на рубеже XXI столетия» (2004); «Проблеми енергетики на межі XXI століття» (2006).

До 1991 р. був членом секції «теплові процеси» вченої ради з теоретичних основ хімічної технології АН СРСР. Член спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій при НТУ «ХПІ», член методичної ради МОН України. Член редколегії журналу «Интегрированные технологии и энергосбережение».

Заслужений працівник освіти України. Відзначений 8 урядовими нагородами, дипломом другого ступеню ВДНГ України за розроблення технічних рішень з використання вторинних енергоресурсів.