Автобіографія

Курко Миколи  Несторовича

 

Я, Курко Микола Несторович, народився в селі Защита Новомиргородського  району Кіровоградської області, де і пройшли мої дитячі роки. Із 1959 року навчався в Петрівській початковій та Дібрівській восьмирічній школі Новомиргородського  району. Після закінчення в 1967 році восьмирічки поступив до Кіровоградського технікуму механізації сільського господарства, який закінчив у 1971 році і був направлений для роботи на посаді бригадира районного об'єднання  «Сільгосптехніка» Прокоп'євського  району Кемеровської області, РСФСР. Із травня 1971 року до травня 1973 року проходив службу в рядах Радянської Армії. Після демобілізації в тому ж 1973 році поступив на навчання до Дніпропетровської середньої спеціальної школи міліції МВС СРСР. Після закінчення вказаної школи працював на оперативних, слідчих та керівних посадах в органах внутрішніх справ Кіровоградської області та заочно навчався в Харківському юридичному інституті ім. Ф.Е. Дзержинського, який закінчив у 1981 році за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію юриста.

В 1983 році був направлений на навчання до академії МВС СРСР (м. Москва),  яку закінчив у 1985 році за спеціальністю «Правознавство»  та спеціалізацією «Організація управління в сфері правопорядку»  році і був направлений для подальшого проходження служби до центрального апарату МВС УРСР, де працював на посадах слідчого, помічника начальника управління по роботі з кадрами, начальником відділу, заступником начальника слідчого управління МВС України, а потім начальником відділу дізнання МВС України. За час роботи в центральному апараті брав участь в розробці проектів «Закону України про міліцію», Положення про проходження служби., Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України та інших. Особисто та за моєю участю розроблено 9 наказів МВС України щодо організації слідчої, оперативної та дізнавальної роботи в органах внутрішніх справ, які діють до цього часу. Крім того, підготовлено понад 20 методичних посібників щодо організації розслідування та розкриття злочинів,  які є актуальними і на сьогодні.  Вказані вище роботи мають гриф «таємно» або «для службового користування» і не можуть використовуватись автором у відкритому списку робіт.

Із 1996 року до 1999 року працював заступником начальника УМВС України в Херсонській області – начальником управління по роботі з особовим складом, а з 1999 по 2005 року – першим заступником, а потім начальником Головного управління по роботі з особовим складом МВС України. Звільнився з органів внутрішніх справ  у березн6і 2005 року за вислугою років.

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступіні кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право за темою: «Інтеграція МВС України до європейського співтовариства: організаційно-правовий аспект», а у 2010 році – дисертацію на здобуття наукового ступіні доктора юридичних наук за тією ж спеціальністю, що і кандидатську дисертацію, на тему «Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні». Маю 25 наукових публікацій у фахових виданнях. Виходить з друку два навчальних підручника.

Нагороджений медаллю ООН « За підтримання миру на планеті», медаллю «Захиснику Вітчизни» та відзнакою «Іменна вогнепальна зброя», а також понад 30 відомчими нагородами.

 

17.03.2011 р.                                                                                  Курко М.Н.