kralyukКралюк Петро Михайлович

Відомий учений-філософ. Доктор філософських наук, професор. Академік АН ВШ України з 2008 р.

Народився 23.02.1958 р. у м. Ківерці Волинської обл. В 1979 р. закінчив історичний ф-т Луцького педагогічного ін-ту ім. Лесі Українки. Працював сільським вчителем, потім викладачем. Навчався в аспірантурі Ін-ту суспільних наук Академії наук УРСР (м. Львів). Нині – перший проректор з навчально-виховної та наукової роботи Національного ун-ту «Острозька академія».

 У 1988 р. в Ін-ті філософії української Академії наук захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата філософських наук на тему «Антитринітаризм і суспільна думка України другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.», а в 1998 р. – докторську дисертацію «Особливості взаємовпливу конфесійної та національної свідомості в українській суспільній думці ХVІ – першої половини ХVІІ ст.».

Автор понад 150 наукових праць з історії, філософії, релігієзнавства, політології, літературознавства, в т.ч. монографічних досліджень: «Особливості вияву національної свідомості в українській суспільній думці ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» (Луцьк, 1996), «Духовні пошуки Мелетія Смотрицького» (Луцьк, 1997), «Острозька Біблія в контексті української та європейської культур» (Острог, 2006), «Волинь та Поділля в житті Т. Шевченка» (Луцьк, 2007). «Білі плями в історії української філософії» (Луцьк, 2007), «Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.» (Острог, 2007).

З 1999 р. є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій 26. 161. 03 в Ін-ті філософії НАН України, а з 2005 р. є головою спеціалізованої вченої ради К 48. 125. 01 у Національному ун-ті «Острозька академія».

Член Національної спілки письменників України, автор 6 книг художньої прози.