Коваленко Володимир Миколайович

Відомий учений у галузі кардіології. Доктор медичних наук, професор. Член-кореспондент НАМН України. Академік АН ВШ України з 1999 р.

Народився 02.02.1949 р. У 1972 р. закінчив Дніпропетровський медичний ін-т. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1982–докторську. З 1983 р. – завідувач кафедри терапії ф-ту удосконалення лікарів, а з 1985 р. – декан ф-ту удосконалення лікарів Дніпропетровського медичного ін-ту. В 1989 р. призначено Головним терапевтом МОЗ України. З 1990 р. очолює кафедру терапії і ревматології Київського ін-ту удосконалення лікарів (з 1999 р. – Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика), а з 1991 р. –Український ревматологічний центр. У 1991–1998 рр. – Головний ревматолог МОЗ України. З 1998 р. – директор Ін-ту кардіології ім. М. Д. Стражеска (з 2006 р. – Національний науковий центр «Ін-т кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска» АМН України).

Основні напрями наукової діяльності стосуються розробки теоретичних і клінічних аспектів оцінки функції серця та діагностики серцевої недостатності, систематизації некоронарогенних хвороб серця, створення і втілення в практику охорони здоров’я України нових організаційно-методичних форм аналізу, управління та перспектив розвитку терапевтичної, кардіологічної і ревматологічної служби.

Уперше в Україні втілив ультразвукове дослідження серця.

Опублікував понад 700 наукових праць. Автор 35 монографій і навчальних посібників, 14 патентів на винаходи. Ряд праць спрямовані на раннє виявлення та своєчасне лікування артеріальних гіпертензій і серцевої недостатності, зокрема, пов’язаних з різноманітними ревматичними та бронхолегеневими захворюваннями.

Підготував 30 кандидатів і 16 докторів наук.

Головний редактор «Українського ревматологічного журналу», член редколегій науково-практичних часописів «Астма та алергія», «Буковинський медичний вісник», «Запорожский медицинский журнал», «Клінічна фармація», «Кровообіг та гемостаз», «Лікарська справа», «Серце і судини», «Сучасна гастроентерологія», «Український медичний часопис», «Український терапевтичний журнал».

Член-кореспондент Академії медичних наук України (2002).

Нагороджений Відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» III і II ступенів. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки