Костишин Степан Степанович

Відомий учений-біохімік і організатор освіти. Доктор біологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1995 р.

Народився 07.02.1932 р. в с. Звиняч Чорківського р-ну Тернопільської обл. У 1950 р. після закінчення Буданівської середньої школи вступив до Чернівецького державного ун-ту на біологічний ф-т, який закінчив у 1955 р. з відзнакою. З 1961 по 1964 р. навчався у аспірантурі при кафедрі фізіології рослин Чернівецького державного ун-ту. В 1966 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «фізіологія рослин» і був прийнятий на викладацьку роботу в Чернівецькому ун-ті. У 1970–1978 рр. очолював науково-дослідну проблемну лабораторію з вивчення природи гетерозису рослин на кафедрі фізіології рослин. З 1978 по 2002 р. очолював кафедру біохімії. У 1985 р. захистив докторську дисертацію. В 1986 р. присвоєно вчене звання професора по кафедрі біохімії. У 1972–1987 рр. – проректор з наукової роботи, а з 1987 по 2001 р. – ректор Чернівецького національного ун-ту. З 2002 р. очолює кафедру екології та біомоніторингу і є радником ректора ун-ту.

Основний напрям наукової роботи – молекулярно-біохімічні основи гетерозису рослин.

Опублікував понад 300 наукових статей, 3 монографії, 6 навчальних посібників (з грифом МОН). Отримав 6 свідоцтв на вина ходи.

Під його керівництвом захищено 19 кандидатських та 3 докторських дисертації.

Очолював Чернівецьке відділення Українського біохімічного товариства, був членом Державної акредитаційної комісії України. Нині очолює спеціалізовану Вчену Раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій (спеціальності «біохімія» та «екологія») в Чернівецькому національному ун-ті.

Заслужений діяч науки і техніки України, почесний доктор права Саскачеванського ун-ту Канади, почесний доктор Сучавського ун-ту «Стефан чел Маре» (Румунія), почесний громадянин м. Лок-Хейвен (США) та м. Чернівців, почесний професор Чернівецького національного ун-ту ім. Юрія Федьковича. У 2001 р. Міжнародним біографічним центром (Кембрідж, Великобританія) визнаний «Людиною року 2000–2001».

Нагороджений орденом «Знак Пошани», орденами «За заслуги» ІІІ та ІІ ступеня, медалями Петра Могили, нагородою Ярослава Мудрого АН ВШ України та знаком «За наукові досягнення».

Член Президії АН ВШ України у 2004-2010 рр.