КИРИЛЮК Віктор ПавловичКирилюк Віктор Павлович

Відомий учений-геолог. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор. Академік-засновник АН ВШ України (1992).

Народився 4.09.1937 у м. Харкові. Закінчив геологічний ф-т ЛДУ ім.І.Франка (1959). У 1959–1965 рр. – геологічна робота в Читинській обл. (Росія) та навчання в аспірантурі ЛДУ ім.І.Франка. З 1965 р. – на викладацькій і наук. роботі в цьому ж ун-ті. Кандидат (1966), доктор (1988) геол.-мінерал. наук, доцент (1969), професор (1991). У 1972–1974 рр. викладав геологію в Національному ін-ті нафти і хімії (Алжир).

Наукова робота пов’язана з дослідженням найбільш древніх (нижньодокембрійських) утворень Українського та інших щитів, розробкою теоретичних проблем формування ранньодокембрійських комплексів земної кори, зокрема з використанням порівняльної планетології. Запропонував (1971) гіпотезу про схожість сучасного стану планети Венера з початковою (ранньоархейською) стадією формування земної кори для обґрунтування особливостей ранніх етапів її еволюції. Один з основоположників, разом з Є.М.Лазько та А.О.Сівороновим, парагенетичного геолого-формаційного напряму вивчення нижнього докембрію, автор методологічних розробок у цій галузі та активний учасник його впровадження в геологічну практику. Роботи з тектоніки Українського щита та типізації структурних елементів і геолого-формаційних комплексів щитів.

Автор понад 200 наукових публікацій. Співавтор книг «Нижний докембрий западной части Украинского щита» (1975), «Тектоника Украины» (1988), «Стратиграфический словарь СССР. Нижний докембрий» (1989), «Геологическая съемка метаморфических и метасоматических комплексов» (1996) тощо, а також ряду геологічних карт Українського щита.

Член Львівського геологічного тов-ва (з 1996 р.), Міжнародної планетологічної асоціації – ІАР (1977), Міжвідомчого тектонічного комітету України, нижньодокембрійської секції Міжвідомчої стратиграфічної комісії України.

В 1993–1995 рр. обирався членом Національного комітету з реформування та демократизації науки України.

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (1995). Медаль В.І. Лучицького (2003) та пам’ятний знак ім. Л.І. Лутугіна (2005) Держгеолслужби України за видатні заслуги у геологічному вивченні надр України.

Член Президії АН ВШ України (2004–2007).