Кідалов Валерій Віталійович

Відомий учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, профессор. Член АН ВШ України з 2008 р.

Народився 05.05.1960 р. у м. Бердянськ Запорізької обл. У 1982 р. закінчив фізичний ф-т Донецького державного ун-ту. В 1982–1984 рр. служив у Радянській Армії. З 1984 р. – асистент кафедри фізики і інформатики Бердянського державного педагогічного ін.-ту. Навчався в аспірантурі Одеського Національного ун-ту ім. І.І. Мечникова. У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію «Власні дефекти у сполуках А2В6 отримані методом радикало променевої епітаксії», отримав учений ступінь кандидата фізико-математичних наук. З 1994 р. – доцент кафедри фізики Бердянського державного педагогічного ін-ту. У 2006 р. захистив докторську дисертацію «Гетероструктури на основі монокристалічних та поруватих сполук А2В6 та А3В5, отриманi методом радикало-променевої епітаксії».

Автор понад 90 наукових праць серед яких публікації у провідних міжнародних журналах з високим імпакт-факторами «Neorganicheskie materially», «Journal of Crystal Growth», «Journal of Luminescence», «Рhysica status solidi», «Semiconductors physics quantum electronics & optoelectronics», «Nuclear Instruments & Methods in Physics Research».

Керує науковою роботою студентів, магістрантів та аспірантів. Неодноразово брав участь у міжнародних конференціях і всеукраїнських наукових конференціях. За підготовку та проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Студентська наукова творчість України» був нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

За його ініціативою у 1996 р. було створено спільну з Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України лабораторію оптоелектроніки. З 2007 р. на базі спільної з Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України лабораторії оптоелектроніки був створений науково-дослідний інститут «Нанотехнологій та системної інженерії» під його керівництвом.

Нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення», грамотою Міністерства освіти і науки України, отримав звання Соросівського доцента (Soros associated professor).