ХРИЧИКОВ ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧХричиков Валерій Євгенович.

Провідний учений у галузі ливарного виробництва. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2005 р.

Народився в м. Дніпропетровську 13.08.1947 р. Після закінчення з відзнакою Дніпропетровського металургійного ін-ту (ДМетІ, тепер – Національна металургійна академія України, НМетАУ) в 1970 р. працював на кафедрі ливарного виробництва ДМетІ інженером, молодшим і старшим науковим співробітником, асистентом, доцентом, професором. У 1978 р. захистив кандидатську, в 1993 р. – докторську дисертацію. Професор (1997). З 2000 р. – зав. кафедри ливарного виробництва. З 2002 по 2007 р. – зав. кафедри ливарного виробництва навчально-наукового комплексу НМетАУ «Державний ін-т підготовки та перепідготовки кадрів промисловості».

Основні наукові дослідження – в галузі спеціальних видів лиття, теорії затвердіння виливків і формування усадкових дефектів. Нові способи і конструкції ливарних форм упроваджені на вальцеливарних заводах України і Росії. Наукові розробки останніх років торкаються виробництва чавунних прокатних валів, комбінованого електродугового-електрошлакового обігріву надливів, моделювання процесів спрямованого затвердіння виливків в комбінованих ливарних формах, способів лиття з надливами під газовим тиском, модифікації розплавів з метою отримання кулястої форми графіту, технології модифікації чавунних розплавів ультрадисперсними частинками, розробки нових складів хімічно-твердіючих сумішей.

Автор 181 науково-методичної праці, в т.ч. 40 винаходів. Співавтор розробленого і прийнятого МОН України галузевого стандарту вищої освіти за напрямком 0904 «металургія»: освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми підготовки спеціалістів (7.090403) і магістрів (8.090403) за спеціальністю «ливарне виробництво чорних і кольорових металів», а також бакалавра-металурга (6.0904).

Член експертної ради ВАК України з металургії, заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при НМетАУ, член навчально-методичної ради НМетАУ і електрометалургійного ф-ту, голова навчально-методичної комісії за напрямом 0904 «металургія» (пірометалургія). Член редколегії журналів «Металургійна і гірничорудна промисловість», «Теорія і практика металургії», «Системні технології», «Вісник донбаської машинобудівної академії», спеціалізованої вченої ради Д08.084.02 при Національній металургійній академії України, спеціалізованої вченої ради Д08.051.07 при Дніпропетровському національному державному ун-ті, навчально-методичної комісії Міносвіти за напрямком «Ливарне виробництво».