Хедріх (Стеванович) Катіца

Відомий учений-механік. Професор. Почесний академік АН ВШ України з 1996 р.

Народилася 28.08.1944 р. в с. Бобовіште (Сербія). Закінчила механіко-інженерний ф-т ун-ту м. Ніш (Сербія) зі ступенем бакалавра (1967) та аспірантуру Ін-ту математики АН УРСР під керівництвом академіка Ю.О.Митропольського. Магістр у галузі механіки (1972), доктор філософії в галузі технічних наук (1975). Повний професор ун-ту міш (1986), завідувач кафедри механіки цього ун-ту, співробітник Ін-ту математики Сербської АН.

Основні наукові роботи виконані в областях теорії коливань, теорії пружності і опору матеріалів, випадкових процесів і хаосу, механіки спадкових матеріалів, філософії природничих наук, історії механіки.

Автор понад 300 наукових праць, 3 монографій, понад 10 підручників. Монографію «Аналітична динаміка спадкових систем» (2001) написала в співавторстві з академіком АН ВШ України О.О.Горошком.

Член Югославської спілки механіків (1972), Товариства прикладної математики і механіки (1972), міжнародного товариства «Євромех» (1994), Американської академії механіки. Учений секретар Національного комітету з теоретичної і прикладної механіки Сербії. Засновник і редактор серії «Механіка, автоматичне керування і роботи» журналу «Acta Universitatis» ун-ту міш (Сербія).

Лауреат Нагороди Святого Володимира АН ВШ України (2010).