Описание: KarabanКАРАБАН Вячеслав Іванович

Відомий вчений у галузях перекладознавства та мовознавства. Доктор філологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2006 р.

Народився 16.07.1947 у м. Новокузнецьк Кемеровської обл., СРСР. Після закінчення Харківського державного університету у 1971 р. 2 роки служив офіцером-перекладачів в армії, у 1976 р. закінчив аспірантуру КДУ ім. Тараса Шевченко. З 1976 р. працює у КНУ імені Тараса Шевченко (факультет романо-германської філології (з 2002 р. Інститут філології)): на посаді викладача (1976-1980), доцента, завідувача кафедри англійської мови гуманітарних факультетів (1981-1989), завідувача кафедри комунікації та лінгвокраїнознавства (1990-1993), завідувача кафедри перекладу германських мов (1994-2002), завідувача кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови (2002-2010) та професора тієї ж кафедри (2010-т.ч.).

У 1978 р. захистив кандидатську, а у 1990 р. – докторську дисертацію за фахами Германські мови та Загальне мовознавство”.

Основні напрямки наукових досліджень повязані з перекладознавством, перекладною лексикографією, контрастивним мовознавством, прагмалінгвістикою та історією перебування готів на території України. Автор та співавтор понад 150 наукових та науково-методичних праць, серед них 1 одноосібна та 3 колективні монографії, 12 навчальних посібників. Укладач 2 перекладних словників та науковий редактор 11 підручників і монографій.

У галузі перекладознавства створив вітчизняну наукову школу з трансформаційного аспекту перекладу, підготував 25 кандидатів та 5 докторів наук.

Член двох спеціалізованих рад з апробації дисертацій та редколегій 5 періодичних наукових видань.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2009). Лауреат нагороди Ярослава Мудрого (2010). Почесний доктор Кіровоградського державного університету ім. Володимира Винниченка (2012).