Капустян Володимир Омелянович

Відомий учений у галузі прикладної математики. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2000 р.

Народився 22.05.1953 р. у м. Дніпропетровську. Вищу освіту отримав у Дніпропетровському ін-ті інженерів залізничного транспорту (ДІІЗТ) за спеціальністю «прикладна математика.» З 1975 р. по 2003 р. працював у ДІІЗТ (з 1996 р. – завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій). З 2003 р. – завідувач кафедри математичного моделювання економічних систем НТУУ «КПІ». З 1994 р. – доктор фізико–математичних наук.

Наукові інтереси – теорія оптимального керування системами з розподіленими параметрами та асимптотичного аналізу.

Автор понад 100 наукових праць, зокрема 2 монографій.

Член двох докторських спеціалізованих вчених рад (НТУУ «КПІ», КНУ ім.Т.Шевченка).