FotoLVКамкіна Людмила Володимирівна

Відомий учений у царині металургійних процесів. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р.

Народилася 6.01.1948 р. в м. Шацьку на Волині. Закінчила з відзнакою Дніпропетровський металургійний ін-т (1971) за фахом «фізико-хімічні дослідження металургійних процесів». Навчалася в аспірантурі при кафедрі теорії металургійних процесів цього ін-ту. З 1974 р. працювала на тій же кафедрі на посадах молод. наук. співроб., старш. наук. співроб., асистента, доцента, професора. Кандидат технічних наук (1977), доктор технічних наук (1996). З 2000 р. – завідувач кафедри теорії металургійних процесів і фізичної хімії Національної металургійної академії України. З 2002 р. – декан металургійного ф-ту.

Наукові напрями – теорія та практика високотемпературних окислювально-відновних металургійних процесів та побудова математичних моделей процесів одержання марганцевих феросплавів та окислення домішок при виробництві сталі. Розвинуто основні положення термодинаміки нерівноважних незворотних фізико-хімічних процесів для їх аналізу. Запропоновано комплексний підхід до синтезу математичних моделей, який включає розробку моделі фізико-хімічних взаємодій складних металургійних систем та створення детермінованих динамічних математичних моделей окислювально-відновних процесів з урахуванням даних по термодинаміці, кінетиці, гідродинаміці та тепломасообміну. На цих засадах розроблені математичні моделі виплавки силікомарганцю та вуглецевого феромарганцю й одержано відомості про вплив та оптимальне співвідношення технологічних факторів процесу на кінцевий вихід продукту. Вперше запропоновано використовувати фізико-хімічну подібність при дослідженні окислювальних процесів.

Автор понад 170 опублікаваних робіт, серед яких 5 винаходів, 4 навчальних посібники.

Підготувала 1 доктора наук та 3 кандидатів наук.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Нагороджена Почесною грамотою МОН України.