Калиновський Григорій Миколайович

Відомий учений у галузі ветеринарної медицини. Доктор ветеринарних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2006 р.

Народився 19.04.1938 р. в с. Нагачів Яворівського р-ну Львівської обл. У 1955 р. закінчив Нагачівську середню школу. Учився в однорічній ветеринарній школі м.Львова і працював молодшим ветеринарним фельдшером колгоспу ім. Сталіна с. Нагачів Яворівського р-ну. У 1957–1960 рр. – служба в армії, у 1960–1965 рр. – навчання на ф-ті ветеринарної медицини Української сільгоспакадемії (УСГА, нині – Національний ун-т біоресурсів і природокористування). Упродовж 7 років працював у Тячівському р-ні Закарпатської обл. на посадах завідувача Дібровської ветеринарної дільниці, заступника головного ветлікаря р-ну і старшого ветлікаря радгоспу «Верховина». У 1972–1975 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі акушерства УСГА, у 1975–1995 рр. працював на ф-ті ветеринарної медицини УСГА, займаючи посади асистента і доцента кафедри хірургії. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гістологічні зміни в карункулах, фізико-хімічні і цитологічні показники в лохіях корів у післяродовий період». Докторську дисертацію на тему: «Морфофункціональне обгрунтування раціональної профілактики акушерської патології в корів» захистив у 1993 р. У 1994 р. присвоєно наукове звання професора. З 1995 р. – завідувач кафедри акушерства, терапії і хірургії Державного агроекологічного ун-ту (м. Житомир). У 1996 р. обраний деканом ф-ту ветеринарної медицини.

Наукова діяльність спрямована на вивчення патології родів і післяродового періоду в корів, обґрунтування раціональної профілактики патології родів, прогнозування відтворення великої рогатої худоби в господарствах зон радіоактивного забруднення.

Автор численних методичних порад і розробок для студентів, наукових статей. Співавтор «Довідника ветеринарного лікаря» (1990), підручників «Загальна ветеринарна хірургія» (1990), «Спеціальна ветеринарна хірургія» (1991), довідника «Болезни молодняка сельскохозяйственных животных», монографії «Материнська плацента і затримання посліду у корів» (2003).

Підготував 8 кандидатів наук.

Був членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у Харківській зооветеринарній академії, Білоцерківському державному аграрному ун-ті. Член спеціалізованих рад у Державному агроекологічному ун-ті та Національному аграрному ун-ті.