PaulКаліман Павло Авксентійович

Відомий учений-біохімік. Доктор біологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2000 р.

Народився 7.05.1930 р. в с. Литвяки на Полтавщині. Після закінчення в 1946 р. Ромоданівської середньої школи вступив до ХДУ, біологічний ф-т якого закінчив у 1951 р. У 1952 р. став працювати асистентом, а згодом, після захисту кандидатської (1957) та докторської (1966) дисертацій – доцентом і професором кафедри біохімії Харківського держ. мед. ін-ту (нині – Харківський державний медичний ун-т).

У 1968–1971 рр. перебував у службовому відрядженні в Республіці Куба для підготовки національних кадрів у Національному центрі наукових досліджень Гаванського ун-ту. З 1973 р. працює завідувачем кафедри біохімії ХНУ ім. В.Каразіна. З 2004 р. – професор кафедри біохімії. Тут були розроблені нові навчальні плани, і з 1974 р. розпочалась підготовка фахівців-біохіміків не лише для України, а і для країн близького та далекого зарубіжжя. В 1975–1978 рр. за сумісництвом – декан біологічного ф-ту ХДУ. З 1976 р. по 1998 р. очолював спеціалізовану вчену раду з захисту дисертацій за спеціальностями «біохімія» та «фізіологія».

Наукові інтереси охоплюють вивчення гормональніх механізмів регуляції метаболізму в нормі, при експериментальних патологіях та в процесі онтогенезу. Створив і очолив новий науковий напрям з вивчення молекулярних механізмів регуляції ферментів в екстремальних умовах, який є одним із розділів екологічної біохімії.

Підготував 35 кандидатів та одного доктора біологічних наук.

Автор 300 наукових робіт, серед яких 5 свідоцтв про винаходи. Співавтор підручника для вищої школи «Биохимия животных» (1982), монографії «Механизмы регуляции ферментов в онтогенезе» (1978), декількох навчальних посібників, серед яких «Основи біології клітини» (2000) та « Хімічні взаємодії в живій природі» (2000).

Член редакційної колегії «Українського біохімічного журналу», член редакційних рад наукових журналів «Медична хімія» та «Кріобіологія і кріомедицина», голова Харківського відділення Українського біохімічного товариства, почесний член Українського біохімічного товариства.

Відмінник освіти України. Заслужений професор Харківського національного ун-ту ім.В.Каразіна.