image001Єлейко Ярослав Іванович

Відомий учений-математик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р.

Народився 30.10.1953 р. у с. Зимна Вода Пустомитівського р-ну Львівської обл. Закінчив мех.-мат. ф-т Львівського ун-ту ім.І.Франка (1976), аспірантуру Ін-ту математики АН УРСР (1979). Інженер обчислювального центру Львівського філіалу матем. фізики Ін-ту математики (1976). У 1980 – 1985 рр. – мол. наук. співроб. Ін-ту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР; у 1985–1989 рр. – ст. наук. співроб. НДЧ Львівського ун-ту ім.І.Франка; у 1989–1990 рр. – асистент, у 1990–1997 рр. – доцент, у 1997–1999 рр. – професор кафедри вищої математики, з 1999 р. – завідувач кафедри теоретичної та прикладної статистики.

Кандидат фіз.-мат. наук (дисертація «Застосування теорем типу відновлення до асимптотичного аналізу напівмарківських і гіллястих процесів», 1980), доцент (1991), доктор фіз.-мат. наук (дисертація «Асимптотичний аналіз і перехідні явища в матричнозначних випадкових еволюціях, гіллястих процесах і процесах з марківським втручанням випадку», 1995), професор (2002).

Наукові інтереси: асимптотичні властивості та перехідні явища у випадкових еволюціях, гіллястих, напівмарківських процесах та процесах з марківським втручанням випадку, задачі фінансової та страхової математики.

Автор близько 120 наукових праць, зокрема 3-х навчальних посібників.

Підготував 8 кандидатів наук.