Янків Мирон Дмитрович

Відомий учений-економіст і державний діяч. Доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р.

Народився 25.07.1951 р. у с. Лисовичі Стрийського р-ну Львівської обл. З 1968 р. по 1973 р. навчався на економічному ф-ті ЛДУ ім. І. Франка. У 1973–1975 рр. викладав у Тернопільському фінансово-економічному ін-ті. Протягом 1975–1988 рр. – аспірант, доцент, старший науковий співробітник ЛДУ ім. І. Франка. У 1988–1990 рр. – керівник сектора аграрного відділу Львівського обкому КПУ. В 1990–1994 рр. – доцент, зав. кафедри економіки та організації сільгоспвиробництва Львівської академії ветеринарної медицини ім. С.Гжицького. З 1994 р. – голова комітету економіки Львівського облвиконкому, з 1995 р. – начальник головного управління економіки Львівської облдержадміністрації. З 1998 р. по 2000 р. – перший заступник голови Львівської облдержадміністрації. В 2000–2002 рр. працював керівником Торгово-економічної місії у складі посольства України в Республіці Польща. У 1994–2000 рр. працював за сумісництвом професором кафедри маркетингу Львівської академії ветеринарної медицини ім. С. Гжицького, зав. кафедри ЛНУ ім. І. Франка, директором Ін-ту європейської економічної інтеграції при ЛНУ ім. І.Франка. Голова Львівської обласної державної адміністрації (2002–2003), надзв. і повнов. посол України в Латвії (2003–2005). У 2000 р. захистив в Ін-ті економіки НАН України докторську дисертацію «Організаційно-економічні механізми розвитку та функціонування АПК України». З 2010 р. – перший заступник Голови Львівської облдержадміністрації.

Основна сфера наукових інтересів: формування ефективних організаційно-економічних механізмів розвитку та функціонування національного агропромислового комплексу в умовах ринкових трансформацій; державна політика в сучасному розвитку агропромислового виробництва в умовах багатоукладної економіки; розробка системи показників та балансовий інструментарій для стратегічного, регіонального та галузевого планування і прогнозування розвитку АПК.

Найбільш суттєві теоретичні і практичні результати досліджень автора були опубліковані в понад 100 статтях та 12 монографіях, серед яких одноосібна: «Організаційно-економічні механізми розвитку і функціонування АПК України» (2000). Опублікував ряд навчальних підручників та посібників, із них одноосібний: «Совершенствование планирования агропромышленного комплекса региона» (1989).

Підготував 12 кандидатів та докторів наук.

Віце-президент Польсько-Української Господарської Палати.