Яковенко Юрій Іванович

Відомий учений в галузі соціології. Доктор соціологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р.

Народився 26.03.1950 р. в м. Києві. Закінчив механіко-математичний ф-т КДУ ім.Т.Шевченка (1974). Технік, інженер Ін-ту кібернетики АН УРСР (1967–1974); молодший, старший науковий співробітник КПІ (1974–1977); старший інженер, молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник, вчений секретар відділення соціології Ін-ту філософії АН УРСР (1977–1990); вчений секретар, докторант, провідний науковий співробітник Ін-ту соціології НАН України (1990–1997); завідувач кафедри галузевої соціології КНУ ім. Т. Шевченка (з 1997 р.). Кандидат філософських наук з 1984 р., тема дисертації – «Поштове опитування: досвід використання та шляхи вдосконалення»; доктор соціологічних наук з 1996 р., тема – «Проблема артефакту в соціології»; професор кафедри галузевої соціології з 2001 р.

Основні праці: «Почтовый опрос в социологическом исследовании» (1988, у співавт.); «Введение в социальную когнитологию» (1992, у співавт.); «Соціологія освіти: Навчальний посібник. Книга перша» (2005, у співавт.); «Соціологія: Загальна та галузеві теорії» (2007, у співавт.).

Підготував 5 докторів та 10 кандидатів наук,

Член експертної ради ВАК України з філософських, політологічних та соціологічних наук (2000–2003). Член вчених рад ф-ту соціології та психології КНУ (1997–2007) та ф-ту соціології КНУ з 2007 р. Член вченої ради Ін-ту соціології НАН України (1990–2005). Член фахової ради з менеджменту організацій ДАК України (1999–2003). Заступник голови науково-методичної ради із соціології МОН України з 1999 р. та її голова з 2007 р. Член спеціалізованої вченої ради в КНУ ім. Т.Шевченка з 1999 р. та її голова з 2003 р.

Член Президії Українського біографічного товариства з 1998 р. Академік Української академії політичних наук з 2001 р.; академік Академії Російської Федерації із соціальних технологій та місцевого самоврядвання з 2006 р. Член-кореспондент Української академії інформатики з 1992 р. Член комісії по професійній етиці при Соціологічній асоціації України (САУ, 1998–2006 рр.). Співголова дослідницького комітету САУ з соціології політики (2000–2007) та голова дослідницького комітету з питань логіки та методології соціології з 2007 р.

Подяка ВАК України (2007). Відмінник освіти України (2001). Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України (2009), дипломом «Почесний член Соціологічної асоціації України» (2010), медаллю М.П. Драгоманова за особистий вагомий внесок у розвиток НПУ ім. М.П. Драгоманова (2010).

Академік-секретар відділення політології, соціології та права АН ВШ України, член Президії АН ВШ України з 2007 р.

 

Монографії: Яковенко Ю.И., Паниотто В.И. Почтовый опрос в социологическом исследовании. Киев: Наукова думка, 1988. 10.0 д.а.; Каныгин Ю.М., Яковенко Ю.И. Введение в социальную когнитологию. Киев: Наукова думка, 1992. 6.5 д.а.; Чачко А.С., Яковенко Ю.И. Образ мира и коммукация (депонована в ДНТБ України N 709 - Ук94, 18.04.94). 11.0 д.а.; Яковенко Ю.И. Артефакт в социологии (депонована в ДНТБ України №2093 - Ук95, 19.09.95), 19.5 д.а.

Підручники на навчальні посібники: Яковенко Ю.І. та інші. Соціологія освіти: Навчальний посібник. Книга перша. – Київ-Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005. – 296 с. (17,6 д.а.); Яковенко Ю.І. та інші. Соціологія освіти: Навчальний посібник. Книга друга. – Запоріжжя: Вид-во КНУ 2009. – 287 с. (17,1 д.а.); Яковенко Ю.І. та інші. Соціологія: Основи загальної, спеціальних та галузевих теорій: підручник. – К.: Каравела, 2008. – 544 с. (35 д.а.); Яковенко Ю.І. та інші. Захист прав платників податків: Навчальний посібник / За ред О.М.Бандурки. – К., 2003. – 476 с. (18 д.а.).

Громадська робота Яковенка Ю.І.:

·  академік-секретар відділення політології, соціології та права  Академії наук вищої школи України (з лютого 2008 р.).;

·  член експертної ради ВАК України з філософської, політологічної та соціологічної наук (2000-2003 рр.);

·  член вченої ради факультету соціології та психології КНУ (1997-2007 рр.) та факультету соціології КНУ з 2007 р.;

·  член вченої ради Інституту соціології НАН України (1990-2005 рр.);

·  член комісії по професійній етиці при Соціологічній  асоціації України 1998-2006 рр.);

·  головний редактор збірки наукових праць «Соціальні технології», затверджена ВАК України як фахове видання із соціології, психології та педагогіки  (1998-2003 р.р.);

·  співголова дослідницького комітету (далі – ДК) САУ з соціології політики (2000-2007 рр.) та голова ДК з питань логіки та методології соціології з 2007 р.;

·  член фахової ради з менеджменту організацій Державної акредитаційної комісії України (1999-2003 рр.);

·  заступник гол. редактора:

альманаху "Культура і сучасність", що є виданням Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ (1999-2003 рр.),

збірки наукових праць «Соціальні технології» (2003 – 2009 р.),

часопису “Психологія і суспільство” (2000 р. –т/ч.);

·  член редколегій:

часопису “Нова парадигма” (м. Київ) з 2000 р.;

часопису «Український соціум» з 2002 р.;

часопису «Соціальна робота в Україні» з 2003 р.;

збірки наукових праць «Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки» з 2004 р.;

збірки наукових праць "Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка (серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка)" з 1998 р.;

збірки наукових праць "Вісник Львівського університету імені Івана Франка (серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка)" з 2007 р.;

збірки наукових праць «Соціальні технології» з 1998 р.

·  голова науково-методичної комісії із соціології Міністерства освіти і науки України з 2007 р., а до цього з 1999 р. був заступником голови;

·  член спеціалізованої Вченої ради в Київському університеті  імені Тараса Шевченка Д 26.001.30 з 1999 р. та її голова  2003-2009 рр.;

·  член спеціалізованої Вченої ради в Київському університеті  імені Тараса Шевченка Д26.001.24 в 1998-2001 рр.;

·  член спеціалізованої Вченої ради в Інституті соціології НАНУ Д 26.229.01 в 2005-2006 рр.;

·  член спеціалізованої Вченої ради в Гуманітарному університеті «ЗІДМУ» К17.127.02 в 2006-2008 рр.;

·  член спеціалізованої Вченої ради в Запорізькому Класичному приватному університеті Д17.127.02 з 2008 р. по т/п.;

·  член спеціалізованої Вченої ради К26.053.17 в Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова з 2009 р. по т/п.:

·  член Президії Українського біографічного товариства з 1998 р.;

·  академік Української академії політичних наук з 2001 р.;

·  академік Академії Російської федерації із соціальних технологій та місцевого самоуправління з 2006 р.,

·  член-кореспондент Української академії інформатики з 1992 р.;

·  віце-президент Українського філіалу Міжнародного інституту Пітіріма Сорокіна-Миколи Кондратьєва (з травня 2006 р.);

·  Голова конкурсної комісії Соціологічного центру імені Наталії Паніної при Соціологічній асоціації України (з листопада 2006 р.);

·  академік Академії наук вищої школи України (з листопада 2007 р.);

·  член журі національної олімпіади із соціології для студентів (2003-2005 рр., Запоріжжя);

·  член експертної ради Фонду фундаментальних досліджень МОНУ за напрямком «Фундаментальні аспекти гуманітарних наук», відповідальний за субнапрямок «Соціологія» з 2004 р.;

·  член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «соціологічні науки» (2009 р.);

·   член правління Соціологічної асоціації України з 2004 р.

Підготував:

- 4 доктора та 10 кандидатів соціологічних наук, серед яких наймолодший в Україні доктор (Ю.В.Романенко – 32 роки) та наймолодший кандидат наук (С.В.Літвінов -23 роки), то, відповідно, за вагомий внесок у справу підготовки фахівців вищої кваліфікації отримав Подяку ВАК України в 2007 р. та в 2008 р.:

- переможця (О.П.Шестаковський) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних  і гуманітарних наук у 2006/2007 н/р.;

- в 2002-2005 рр. тричі поспіль переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади із соціології в індивідуальному та колективному заліку ставали студенти КНУ ім.. Т.Шевченка, які готувалися під орудою Ю.І.Яковенка;

- переможницю конкурсу наукових проектів в галузі соціології серед молодих науковців міста Києва (2002 р.) аспірантку Чудовську-Кандибу І. А.;

- студента 5-го курсу Мотузенко Б.І. як переможця конкурсу молодих вчених, організований НАН України за напрямком "соціологічні науки" (1999 р.) - керівник Яковенко Ю.І.;

- студента 2-го курсу Сіріна В.О. як лауреата Всеукраїнського конкурсу під патронатом Президента України студентських та аспірантських робіт за напрямком "соціально-політичні науки" (2001 р.).