Яблонський ВАЯблонський Валентин Андрійович

Відомий учений у галузі ветеринарної медицини. Доктор біологічних наук, професор. Член-кореспондент НААНУ. Академік-засновник АН ВШ України (1992).

Народився 8.12.1930 р. в с. Вербень Демидівського р-ну Рівненської обл. в родині священика. Закінчив Львівський ветеринарний ін-т (1953), після чого працював головним ветеринарним лікарем Магерівського р-ну Львівської обл. (1953–1959), навчався в аспірантурі НДІ землеробства і тваринництва західних районів України (1959–1962), працював заступником директора з наукової роботи Передкарпатської сільськогосподарської дослідної станції (1962–1967), доцентом, завідувачем кафедри ветеринарії Кабардино-Балкарського ун-ту (1968–1972), завідувачем кафедри фізіології і біохімії, деканом зооінженерного ф-ту (1972–1973), проректором з наукової роботи та завідувачем кафедри ветеринарного акушерства Кам’янець-Подільського сільськогосподарського ін-ту (1974–1994). Доктор біологічних наук (1971), професор (1973).

З 1994 р. по 1998 р. – народний депутат України ІІ скликання, голова підкомітету Верховної Ради з науки та технологій, член Парламентської асамблеї Ради Європи. З 1998 р. – професор Національного ун-ту біоресурсів і природокористування.

 Головні напрями досліджень: біохімія сперми; фізіологія та патологія відтворення тварин; імунологія відтворення; наукознавство та методи наукових досліджень; історія та організація вищої освіти в Україні та за рубежем. Створив наукову школу з імунології відтворення тварин.

Автор біля 250 наукових праць, із них – 18 довідників, навчальних посібників, підручників та монографій (зокрема «Вища освіта України на рубежі тисячоліть» (1998); «Наукознавство» (2001); «Біотехнологія відтворення тварин» (2005)) та автобіографічної повісті «Сімдесятп’ята зима» (2005).

Підготував 1 доктора та 22 кандидати наук.

Член Міжнародного товариства імунологів та Міжнародної асоціації ветеринарної освіти, її віце-президент з 1990 р. по 1998 р., учасник багатьох міжнародних симпозіумів та конгресів з імунології репродукції людини та тварин, співавтор Європейської конвенції з біоетики («Про захист прав людини від невмілого застосування досягнень біології та медицини»).

Член-кореспондент Української академії аграрних наук (1995). Заслужений діяч науки і техніки України (1992).

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2005).

Академік-секретар аграрного відділення АН ВШ України та член Президії АН ВШ України з 2004 р.