Івасишен Степан ДмитровичІвасишен Степан Дмитрович

Відомий учений-математик. Доктор фізико-матеметичних наук, професор. Академік-засновник АН ВШ України (1992).

Народився 10.12.1937 р. у с.Угорники Івано-Франківської обл. (нині м. Івано-Франківськ). У 1959 р. закінчив Чернівецький ун-т, у 1963 р. – аспірантуру при цьому ун-ті. Працював у Чернівецькому ун-ті (1961–1969, 1988–2003), Київському вищому інженерному радіотехнічному училищі (1969–1980), КДУ ім. Т.Шевченка (1980–1988), Чернівецькій філії Ін-ту прикладних проблем механіки і математики НАН України (1988–2003). Кандидат (1963), доктор наук (1981), професор (1984). З 2004 р. – професор кафедри математичної фізики НТУУ «КПІ», а з 2005 р. – завідувач цієї кафедри.

Основні наукові результати стосуються теорії параболічних рівнянь із частинними похідними.

Автор понад 240 публікацій, серед яких монографії «Ли­ней­ные граничные задачи» (1987), «Матрицы Грина па­раболических граничных задач» (1990) і «Ana­ly­tic methods in the theory of differential and pseudo-differential equ­a­ti­ons of parabolic type» (Basel-Boston-Berlin: Birkhauser, 2004; спів­ав­то­­ри S.D. Eidelman, A.N. Kochubei), 8 статей монографічного ха­рак­те­ру і 12 навчальних посібників.

Підготував 13 кандидатів і 1 доктора наук.

Член Українського (з 1995 р.) та Американського (з 1996 р.) наукових математичних товариств, член експертної ради з математики ВАК України, член спеціалізованої ради із захисту дисертацій, член редколегій чотирьох фахових журналів. Заступник голови секції Наукової ради МОН України за напрямом «Математика» (з 2008 р.).

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1971), медаллю «За доблесну працю» (1970), знаком «Відмінник освіти України» (1995). Відзначений Нагородою Ярослава Мудрого АН ВШ України в галузі науки і техніки (2008). Має урядові нагороди, знак «За наукові досягнення» МОНУ (двічі) та медаль Л.І. Лутугіна «За заслуги в розвідці надр України» Державної геологічної служби України (2008), золотий та срібний знаки Українського мінералогічного т-ва, Почесні грамоти МОНУ, Чернівецької Облдержадміністрації та інші.