Іванчук Мирослав Васильович

Відомий учений-юрист, організатор юридичної освіти. Кандидат юридичних наук, доцент. Почесний академік АН ВШ України 2010 р.

Народився 14.03.1951 р. в с. Корнич Коломийського району Івано-Франківської обл. У 1978 р. закінчив з відзнакою судово-прокурорський ф-т Національної юридичної академії ім. Я.Мудрого. Ученою радою академії був рекомендований в аспірантуру на кафедру цивільного права. Науковим керівником був ректор, д.ю.н., професор, член-кор. НАН України В.Маслов. У 1981 р. закінчив навчання в аспірантурі, а в жовтні наступного року успішно захистив кандидатську дисертацію. У 1978–1994 рр. аспірант, асистент, викладач, доцент кафедри цивільного права Національної юридичної академії ім. Я.Мудрого. У 1994 р. працював доцентом, брав активну участь у створенні кафедри цивільного права юридичного ф-ту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника і був її першим завідувачем. Упродовж 1997–1998 рр. обіймав посаду проректора з наукової роботи Івано-Франківського ін-ту права, економіки та будівництва. В 1998 р. на запрошення ректора Тернопільського національного ун-ту академіка О.Устенка брав активну участь у створенні юридичного ф-ту. Заснував і очолював вісім років кафедру цивільного і трудового права, а також обіймав посади заступника директора та в.о. директора юридичного ін-ту. В 2007–2008 рр. – заступник начальника юридичного департаменту НАК «Украгролізинг» при Кабінеті Міністрів України. Нині перший заступник Голови комітету України по боротьбі з корупцією в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратури та судах. За сумісництвом – професор кафедри цивільного права Івано-Франківського університету права ім. Д. Галицького.

Напрями наукової діяльності: житлове право, медичне право, проблеми цивільного права, актуальні проблеми боротьби з корупцією тощо.

Автор багатьох наукових і науково-методичних праць.