ІсаєнкоІсаєнко Володимир Миколайович

Відомий учений-еколог. Доктор біологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р.

Народився 16.04.1954 р. у смт Немішаєві Київської обл. У 1976 р. закінчив ф-т технології бродильних виробництв Київського технологічного ін-ту харчової промисловості. У 1976–1977 pp. працював інженером Ічнянського спиртового заводу. У 1977–1978 pp. служив в армії. З 1979 р. працював у Київському технологічному ін-ті харчової промисловості: старший інженер кафедри біотехнології продуктів бродіння (1979–1981), аспірант (1981–1984), молодший науковий співробітник кафедри біотехнології продуктів бродіння (1984–1985), старший науковий співробітник цієї кафедри (1986–1987). У 1985 р. захистив дисертацію «Розробка способів підвищення ферментативної активності суспензії солоду та ферментних препаратів у спиртовому виробництві» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «технологія бродильних виробництв». З 1987 р. працював у МВССО УРСР (з 1992 р. – у Міносвіти України): інспектор Головного управління вищої освіти (1987–1988), головний спеціаліст цього управління (1989–1992), головний спеціаліст Головного управління акредитації (1992–1993), начальник відділу цього управління (1993–1995), заступник начальника Головного управління ліцензування та акредитації (1995–1998). У 1988–1998 pp. за сумісництвом – доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння Київського технологічного ін-ту харчової промисловості (з 2003 р. – Національний ун-т харчових технологій), у 1998–2000 pp. – докторант цього ун-ту. З 2001 р. – завідувач кафедри екології Національного авіаційного ун-ту, з 2003 р. – декан ф-ту екологічної безпеки, з 2006 р. – директор Ін-ту міського господарства. З 2008 р. працює на посаді директора Ін-ту перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного ун-ту ім. М.П.Драгоманова. Захистив дисертацію «Біологічно активні речовини антипаразитарної дії в агроекосистемах» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю «Екологія» (2004). Професор по кафедрі екології (2005).

Наукові дослідження пов’язані з біотехнологіями біологічно активних речовин, утилізацією промислових відходів, моніторингом та ремедіацією ґрунтів, забруднених пестицидами, екологічним аудитом. Автор понад 160 наукових праць, у тому числі 3 підручників, 9 навчальних посібників, 2 словників, 3 довідників, 10 авторських свідоцтв та патентів. Учасник понад 40 міжнародних та регіональних наукових конференцій. Член президії науково-методичної комісії МОН України з напряму «екологія», член вченої ради Національного авіаційного ун-ту, голова спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «екологічна безпека» в НАУ та член ще двох спецрад із захисту докторських дисертацій.

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1996) та знаком «Петро Могила» (2007).