IMG_1144Гузій Наталія Василівна

Відомий учений в галузі педагогіки. Доктор педагогічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2008 р.

Народилася у м. Києві 2 квітня 1954 р. Закінчила Київське державне музичне училище ім. Р.М. Глієра, Київський державний ін-т культури ім. О.Є.Корнійчука. Працювала викладачем у м. Києві в ДМШ № 29, педагогічному училищі №1 ім. Н.К.Крупської, КДПУ ім.М.Горького. З 1995 р. – завідувач кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного ун-ту ім. М.П.Драгоманова. У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування музично-естетичної культури школярів в умовах позашкільної початкової музичної освіти» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему «Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки майбутнього педагога» та здобула науковий ступень доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 1995 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогічної творчості, у 2008 р. – професора цієї ж кафедри

Сфера наукових інтересів та напрями досліджень: акмеологічні засади професійної праці фахівців освітньо-виховної сфери; теорія і методика педагогічної освіти; проблеми творчо-естетичного виховання молоді та ін.

Опублікувала близько 150 науково-методичних праць, серед яких 4 монографії, 6 посібників та 6 авторських навчальних програм, підручник (у тому числі з грифом МОН України), статті, методичні розробки, тези тощо.

Член спеціалізованих рад НПУ ім. М.П.Драгоманова, психолого-педагогічної секції методичної комісії МОН України. Ініціювала видання фахового збірника наукових праць з педагогічних наук «Творча особистість вчителя: проблеми теорії та практики» і є його відповідальним редактором. Очолила підготовку і проведення Міжнародної (1996 р.) та Всеукраїнської (2005 р.) науково-практичних конференцій.

Має почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2009). Віздзначена Подякою прем’єр-міністра України, знаком «Відмінник освіти України», нагороджена Почесними грамотами МОН та МКіМ України, а також дипломами, подяками, грамотами ректора НПУ ім. М.П. Драгоманова.