Губерський Леонід Васильович

Відомий український учений-філософ. Доктор філософських наук, професор. Академік НАН України. Академік АН ВШ України з 1996 р.

Народився 4.10.1941 р. м. Миргород Полтавської обл. У 1961 р. закінчив Миргородський керамічний техні­кум. Працював інженером цукрового комбінату в Харківській обл. У 1961–1964 рр. служив у Збройних силах СРСР. У 1969 р. закінчив філософський ф-т Київського державного ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Навчався в аспірантурі, захистив кандидатську (1975 р.), доктор­ську дисертації (1992 р.).

З 1973 р. працював у Київському державному ун-ті ім. Т.Г. Шевченка: асистентом, старшим виклада­чем, доцентом, професором, завідувачем кафедри, заступником декана філософського ф-ту. У 1976–1978 рр. працював радником Центрального ун-ту Республіки Куба. У 1982–1988 рр. – проректор з міжнародних зв’язків КДУ ім. Т.Г. Шевченка, з 1988 р. – проректор з навчаль­ної роботи, з 1994 р. – проректор й одночасно директор Ін-ту міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. З 2008 р. – ректор Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка.

Автор понад 200 наукових публікацій, у тому числі 50 особистих та колективних монографій, підручників та навчальних посібників.

Під його керівництвом захищено 6 докторських та 15 кандидатських дисертацій.

Член-кореспон­дент Академії педагогічних наук України (1995), член-кореспондент Національної академії наук України (1997), академік Національної академії наук України (2003).

Член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, член експертної ради Комітету Верховної Ради України у за­кордонних справах, віце-президент Товариства «Знан­ня» України, заступник академіка-секретаря відділення історії, філософії та права НАН України, голова навчально-методичної комісії Міністерства освіти і науки України зі спеціальності «Міжнародні відносини».

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V та IV ступенів. Лауреат премії ім. Д.І. Чижевського Національної академії наук України. Герой України (2009). Має державні наго­роди Болгарії, Грузії, Італії, Португалії.