Описание: Описание: Grynkevych_V_OГринкевич Володимир Олександрович.

 

Відомий учений в галузі теорії та математичного моделювання процесів обробки металів тиском. Академік АН ВШ України з 2009 р.

Народився 18 січня 1962 р., м. Дніпропетровськ. Закінчив з відзнакою Дніпропетровський металургійний інститут (1984, інженер-металург), аспірантуру на кафедрі обробки металів тиском (1987). Кандидат технічних наук (1990), доцент (1996), доктор технічних наук (2006), професор (2011). З 2007 р. професор кафедри обробки металів тиском Національної металургійної академії України.

Основні напрямки наукових досліджень: обґрунтування фундаментальних наукових положень та розробка нових (не ітераційних) методів розв’язання крайових задач теорії пластичності (обробки металів тиском); розробка процесів листового штампування корозійностійких аустенітних сталей з отриманням нового комплексу властивостей металовиробів; дослідження процесів холодної пластичної деформації у слабкому за енергією магнітному полі; розробка систем комп’ютерного прогнозування структури та властивостей виробів кування та об’ємного штампування; дослідження та розробка процесів пластичної деформації на гарячому розділовому шарі; розробка швидких алгоритмів розв’язання крайових задач обробки металів тиском з метою використання їх у системах керування технологічними процесами у режимі реально часу. Вперше теоретично обґрунтував можливість лінеаризації крайової задачі обробки металів тиском.

Автор понад 100 наукових праць, 2 підручників, затверджених МОН України, 3 монографій, має патенти на 4 винаходи. Підготував 3 кандидатів та 1 доктора наук.

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2007).