Григорків Василь СтепановичГригорків Василь Степанович

Відомий учений у галузі математичного моделювання. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2005 р.

Народився 28.08.1955 р. в с. Садки Заліщицького р-ну Тернопільської обл. У 1972 р. вступив на математичний ф-т Чернівецького державного ун-ту (ЧДУ), після закінчення якого отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «прикладна математика». Наукову діяльність розпочав у 1977 р., будучи співробітником Чернівецького філіалу Київського ін-ту автоматики. У 1980–1984 рр. навчався в аспірантурі Обчислювального центру Академії наук СРСР (м. Москва). Ступінь кандидата фізико-математичних наук здобув у 1986 р., захистивши дисертацію «Апроксимація економетричних залежностей». З 1984 р. по 1997 р. працював на викладацьких посадах у ЧДУ. Протягом 1997–2000 рр. навчався у докторантурі ф-ту кібернетики КНУ ім. Т.Шевченка, після закінчення якої у 2000 р. в Ін-ті кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України захистив докторську дисертацію «Оптимізаційні динамічні моделі еколого-економічної рівноваги». Звання доцента присвоєно 1992 р., професора – у 2003 р. З 2000 р. знов працює у Чернівецькому національному ун-ті ім. Ю. Федьковича: спочатку – професор кафедри математичного моделювання, а з 2002 р. – завідувач кафедри економіко-математичного моделювання, що готує фахівців зі спеціальності «економічна кібернетика».

Спеціаліст у галузі математичної економіки та економіко-математичного моделювання.

Автор (співавтор) понад 200 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 7 підручників та посібників з грифом МОН України.

 Підготував 5 кандидатів наук.

Голова секції математики НМК з економіки і підприємництва МОН України, заступник голови спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій, член експертної ради ВАК України, член редколегії фахового журналу.

Нагороджений знаками «За наукові досягнення» (2005), «Відмінник освіти України» (2007).