Описание: фото 1Григорюк Іван Панасович

Відомий учений-біолог. Доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України. Академік АН ВШ України з 2007 р.

          Народився 24.10.1941 р. в c. Топорівка Новоселицького р-ну Чернівецької обл. Після закінчення біол. ф-ту Чернівецького ун-ту (1965) був учителем біології і хімії в сільській школі (1965-1966). Навчався в аспірантурі (1966-1969), захистив кандидатську (1978) і докторську (1996) дисертації, обіймав посади молодшого (1969-1980), старшого наук. співробітника (1980-1985), зав. лаб. фізіології водного стресу рослин (1985-1996), провідного наукового співробітника (1996-1997) та зав. відділу фізіології водного режиму рослин (1998-2005) Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. Працював професором кафедри екобіотехнології і біорізноманіття (2005-2007), директором ННЦ біотехнологій, біотехсервісу і біоенергоконверсій (2005-2007) й директором ННІ охорони природи і біотехнологій (2007-2011). З 2007 р. і дотепер – професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Національного ун-ту біоресурсів і природокористування України (НУБіП України).

         Фундатор наукової школи з вивчення молекулярно-біологічних механізмів стійкості рослин проти стресових чинників середовища. Уперше встановив явище автономності і універсальності фізіологічних функцій у системі цілісної рослини за стресових умов. Розробив енергоощадливі технології вирощування зернових і кормових культур та наукові основи використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив в Україні. Автор біля 920 наукових публікацій, із них 22 монографії, 7 книг й брошур, атлас, 4 методичних і навчальних посібника, 2 тлумачних словника, 2 практикума, 60 науково-методичних рекомендацій та 28 патентів на винаходи. Був науковим консультантом 4 докторських і 10 кандидатських дисертацій.

         Заслужений діяч науки і техніки України (2009), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012), кавалер ордену “За заслуги” ІІІ ступеня (2016), лауреат премії ім. М.Г.Холодного АН УРСР (1991), Президентів НАН України, НАН Білорусі, АН Молдови (2002), НААН України “За видатні досягнення в аграрній науці” (2010), Нагороди Ярослава Мудрого (2007) та Святого Володимира (2011) АН ВШ України. Нагороджений медалями “В память 1500-летия Киева” (1982), “Ветеран труда” (1988), бронзовою медаллю ВДНХ СССР (1981), нагрудними знаками “Петро Могила” (2007) МОН України, “Знак Пошани” (2004) Київського міського голови, “Відмінник аграрної освіти і науки” (2010) й трудовою відзнакою “Знак пошани” (2008) МАП України, почесною відзнакою НААН України (2015), іменним годинником від Голови Верховної Ради України (2006), золотими медалями ХХІІ і ХХІІІ Міжнародних виставок “Агро-2010” та “Агро-2011”, орденом Святого Юрія Переможця УПЦ Київського патріархату (2012).

         Очолює спеціалізовану вчену раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій, віце-президент Всеукраїнської асоціації біологів рослин, член редколегій 8 наукових фахових видань.