Гребельник Олександр Петрович

Відомий учений-економіст. Доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2009 р.

Народився 23.05.1961 р. в с. Слобода Кагарлицького р-ну, Київської обл. У 1983 р. закінчив Київський державний ун-т ім. Т. Шевченка. У 1983–1987 рр. – асистент кафедри політичної економії Кіровоградського ін-ту сільськогосподарського машинобудування. У 1987–1988 рр. – стажист-дослідник кафедри політекономії економічного ф-ту Київського державного ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. У 1988–1991 рр. – аспірант кафедри політекономії економічного ф-ту Київського державного ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. У 1991– 1992 рр. – старший викладач кафедри політекономії Кіровоградського ін-ту сільськогосподарського машинобудування. У 1992–1993 рр. – старший викладач кафедри економічної торгівлі Київського торгово-економічного ін-ту. У 1993–1997 рр. – старший викладач кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємства Київського державного торговельно-економічного ун-ту. У 1997–1999 рр. – доцент цієї кафедри. У 1998–2001 рр. – докторант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ін-ту міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. У 2001–2003 рр. – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського національного торговельно-економічного ун-ту. У 2003 р. захистив докторську дисертацію. З 2003 р. професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського національного торговельно-економічного ун-ту.

У 2008 – 2010 рр. – перший заступник міністра освіти і науки України. Нині – професор кафедри міжнародної економіки і світового господарства Ін-ту міжнародних відносин КНУ ім.Т.Шевченка.

Основні наукові інтереси: система регулювання міжднародних економічних відносин, митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Автор 120 наукових робіт. Підготував 3-х кандидатів наук.

Член редколегії журналу «Вісник Академії митної служби України», член спеціалізованої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».