Горпинич Володимир Олександрович

Відомий учений-мовознавець і педагог. Доктор філологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1995 р.

Народився 26.11.1927 р. в с. Варварівка Гуляйпільського р-ну Запорізької обл. Закінчив Дніпропетровський національний університет. Вчителював. У ВНЗ України працював завідувачем мовознавчих кафедр, деканом ф-ту, проректором з наукової роботи, ректором Запорізького педін-ту. Нині професор кафедри української мови і науковий керівник НД лабораторії Дніпропетровського національного ун-ту. Доктор філологічних наук (1974). Професор (1976).

Опублікував 350 праць. Серед них – монографії: «Теоретичні питання відтопонімного словотвору» (1973), «Відтопонімні прикметники в українській мові» (1979), «Українська словотвірна дериватологія» (1998), «Слов’янська ад’єктонімія і катойконімія» (2003), «Нариси з контрастивної топоніміки» (2004), «Антропонімія Дніпровського Припоріжжя і суміжних регіонів України – у співавторстві» (2006), «Антропонімія давньогрецької мови» (2006), «Оттопонимическая деривация в восточнославянских язиках» (2007), «Катойконімія французької мови» – у співавторстві (2008), «Топонімія давньогрецької мови» (2009); словники: «Словник відтопонімних прикметників і назв жителів України» (2000), «Прізвища степової України» (2000), «Словник географічних назв України» (2001), «Вся Гуляйпільщина в іменах та прізвищах» (2007); посібники та підручники: «Українська мова, ч. 1 і 2. Підручник для педучилищ» – у співавторстві (1976, 1988, 1993), «Будова слова і словотвір» (1977), «Русский язык, ч.І. Підручник для педучилищ» (1981), «Русский язык. Синтаксис. Підручник для педучилищ» (1986), «Русско-украинский орфоэпический словар» (1992), «Українські власні назви в російській мові» – у співавторстві (1998), «Географічні назви в українській мові – у співавторстві» (1999), «Сучасна українська літературна мова: морфеміка, словотвір, морфологія. Посібник для ВНЗ» (1999), «Морфологія української мови. Підручник для ВНЗ» (2004).

Заслужений діяч науки і техніки України (1995).