Горбань Олександр МиколайовичГорбань Олександр Миколайович

Відомий учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1993 р.

 Народився 19.09.1934 р. в с. Ключовка Оренбурзької обл. (Росія). Закінчив фізико-технічний ф-т Томського політехнічного ін-ту (1956). Кандидат (1960), доктор (1969) фіз.-мат. наук. Із 1963 р. – доцент, з 1972 р. – професор. Із 1961 р. – завідувач кафедри Запорізького машинобудівного ін-ту, з 1987 р. – перший проректор Запорізького державного ун-ту, з 1997 р. – перший проректор Гуманітарного ун-ту «Запорізький ін-т державного та муніципального управління». Директор науково-освітнього комплексу, до складу якого входять 146 навчальних та наукових закладів. Комплекс реалізує безперервну ступеневу освіту від початкової школи до підготовки науковців вищої кваліфікації.

Наукові дослідження стосуються фізичних процесів взаємодії атомних частинок з поверхнею твердих тіл та у мікроелектронних пристроях.

Підсумки досліджень викладено у 3 монографіях, 2 навчальних посібниках, 19 патентах та авторських свідоцтвах, понад 300 публікаціях.

Підготував 18 кандидатів і 1 доктора наук.

Член науково-методичної ради Мінвузу СРСР (1970–1991), керівник аспірантури (з 1970 р.) і докторантури (з 1993 р.), член спеціалізованих рад (з 1980 р.). Головний редактор наукового журналу «Складні системи і процеси».

Нагороджений чотирма медалями, знаком «Высшая школа СРСР. За отличные успехи в работе» (1985). Відмінник освіти України (1995). Має 4 нагороди Української Православної Церкви, орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня.