Гончарук Яків Андрійович

Відомий вчений-економіст. Доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2005 р.

Народився 27.02.1937 р. в с. Березівка, Липовецького р-ну Вінницької обл. У 1960 р. закінчив економічний ф-т Львівського торгово-економічного ін-ту. З 1960 по 1962 р. працював у ревізійному відділі Укоопспілки. З 1962 р. навчався в аспірантурі Львівського торгово-економічного ін-ту. З 1965 по 2007 р. працював у Львівському торгово-економічному ін-ті (Львівська комерційна академія) на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедр «Облік і аудит», «Автоматизованих систем управління», завідувача кафедри, заступника декана, проректора з наукової роботи, ректора. Нині працює завідувачем кафедри «Облік і аудит» Львівського державного ун-ту внутрішніх справ. Доктор економічних наук (1990), професор (1987).

Основні сфери наукових інтересів: управлінський облік, аудит інформатика, моделювання економічних процесів, економічна безпека держави і суб’єктів підприємництва.

Автор та співавтор понад 150 наукових праць, зокрема 4 монографій і 20 підручників і навчальних посібників.

Нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ і ІІ ст., Грамотою Верховної Ради України, нагородою Ярослава Мудрого АН ВШ України.