Годлевський Михайло Дмитрович

1. Годлевський Михайло Дмитрович

Дата народження " 27" травня 1950 р., м. Харків

Закінчив у 1973 р. Харківський політехнічний інститут за спеціальністю "Динаміка польоту та управління", кваліфікація інженер-дослідник.

1975 р. - 1977 р. - молодший науковий співробітник,

1977 р. - 1980 р. - асистент,

1980 р. - 1983 р. - старший викладач,

1983 р. -1990 р. - доцент,

з 1990 р. по теперішній час - завідувач кафедри Автоматизовані системи управління" НТУ «ХПІ»

Доктор технічних наук, професор

4. Фундатор наукової школи управління розвитком складних розподілених систем

5. Опубліковано праць 112 наукових робіт; з них 2 монографії.

6. Підготував 12 кандидатів наук. Науковий консультант двох захищених докторських дисертацій .

7. Член науково-методичної комісії МОН України з напрямку “Комп’ютерні науки”. Член експертної ради з комп’ютерних наук і технологій та національної безпеки державної акредитаційної комісії України. Член експертної ради ВАК України з інформатики та приладобудування. Академік Академії Наук Вищої школи з напрямку «Інформатика і прикладна математика».

8. Нагороджено: почесною грамотою Харківської Обласної Державної Адміністрації; дипломом учасника обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (номінація «Завідувач кафедри»); іменним годинником Губернатором Харківської області, іменною стипендією Харківської обласної державної адміністрації 2009 р. імені В.В. Свиридова у галузі інформатики та комп’ютерних наук для видатних вчених.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій у НТУ "ХПІ". Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій у НАКУ імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. Відповідальний редактор збірки наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ", тематичний випуск “Системний аналіз, управління та інформаційні технології”. Член редакційних колегій ряду технічних збірок та журналів України.

10. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, завідувач кафедри автоматизованих систем управління (з 1990 р.)., завідувач кафедри АСУ, тел./факс 707-65-20, ел. адреса: god_asu@kpi.kharkov.ua