ГЛАДКИХ Володимир Андрійович Гладких

Відомий учений у галузі металургії. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2001 р.

Народився 9.06.1941 р. у м. Мелітополі. У 1959 р. закінчив Запорізький металургійний технікум, працював майстром електроплавки сталі у м. Волгограді (1959–1960), служив в армії (1960–1963). У 1968 р. закінчив Дніпропетровський металургійний ін-т (тепер – Національна металургійна академія України, НМетАУ). Кандидат технічних наук (1974), доктор технічних наук (1995), професор (1994). З 1968 р. працює як науковець на кафедрі електрометалургії НМетАУ, з 1978 р. – на викладацькій роботі. У 1985–1988 рр. був у відрядженні в Алжирі, де працював завідувачем кафедри металургії в Анабінському ун-ті.

Основні напрями наукової спеціалізації: розвиток теорії хімічного зв’язку, теорії будови та діаграм стану оксидних систем; термодинамічні та кінетичні дослідження відновлювальних процесів; розробка та вдосконалення технологій виробництва феросплавів, лігатур та модифікаторів.

 Автор понад 220 наукових та методичних праць, зокрема 4 навчальних посібників та 4 підручників, серед яких: «Физикохимия огнеупорных изделий, тиксотропных масс и применение их в металлургическом производстве», «Основы проектирования электрометаллургических цехов», «Проектирование и оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов», «Ферросплавные электропечи».

Підготував 4-х кандидатів наук.

Член президії НМК з напряму «Металургія», відповідальний секретар ради з напряму «Гірництво та металургія» МОН України, учений секретар НМетАУ. Член редколегій журналів «Сталь» та «Металлургическая и горнорудная промышленность».

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2006).