Описание: GERAГерасимов Олег Іванович

Герасимов Олег Іванович народився 23.01.1955 р. в м.Одеса.Доктор фіз.-мат.наук.(1994).Професор (1996).

 Закінчив Одеський державний університет ім.І.І.Мечнікова в 1977.З 1977 по 1991 р.закінчив аспірантуру,працював науковим спіробітником ,завідувачем лабораторією та доцентом університету.З 1991 по 1994 р.- докторант Київського державного університету ім.Тараса Шевченко(м.Київ) та науковий співробітник  Інституту теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України(м.Київ).З 1994 р. завідувач кафедри Загальної і Теоретичної фізики Одеського державного екологічного університету.

           Наукові дослідження повязані із робудовою статистичної теорії конденсованої речовини у різних агрегатних станах(класичні рідини, колоїдні системи, реагуючі розчини, ядерна матерія, гранульовані матеріали).

Розробив метод моделювання статистичної міри стану багаточастинкових систем (базису функцій розподілу) в термінах узагальнених функцій, без явного використання інформації про потенціали міжчастинкової взаємодії,що дозволило отримати прості наочні співвідношення для матеріальних параметрів,які узгоджуются з експериментом.Узагальнив  статистичну теорію  форми лінії  у спектрі поглинення випромінювання домішковою молекулою в плазмово-молекулярних системах з урахуванням багаточастинкових кореляцій довільного рангу ,що дозволило за спектрами непружних втрат енергії електронів безпосередньо вимірювати чисельні значення групових функцій розподілу в окремих точках без застосування фур’є–перетворень структурних факторів.Запропонував (з О.Г.Ситенком)точно розв’язувану модель пружного розсіяння на багатоцентровому потенціалі, що складається з кулонівського, та будь-якого числа короткодіючих потенціалів ,на  основі якої було розроблено метод параметризації даних експериментів з пружного розсіяння нуклонів на дейтроні  в термінах параметрів, що залежать від ефективних довжин та радіусів парних нуклон-нуклоних зіткнень;

          Запропонував(з Ю.Л.Климонтовичем та А.Г.Загороднім)  кінетичну модель багатокомпонентної статистичної системи , яка дозволила пояснити основні риси впорядкування колоїдної фази в суспензіях;

Розробив низку моделей для опису фізичних властивостей гранульованих систем поблизу асимптотичних стаціонарних станів(диференційне рівняння стану, кінетичну модель вільного об’єму),  застосував підхід  типу Ландау-Гінзбурга(Кана–Хільярда) для опису релаксації поля відповідним чином визначеного параметру впорядкування .

Запопонував точно  розвязувані теоретичні моделі ,які  віддтворюють нелінійну динаміку збуджень у багаточастинкових низьковимірних гранульованих матеріалах із складною морфологією із урахуванням граничних умов та матеріальних співвідношень,які відкривають перспективи розбудови елементної бази фотоніки у мезомасштабі.

    Розробив теорію гранульованих струмів у неоднорідних зовнішних полях.

Активно впроваджує фізичні моделі та методи в междісціплінарних дослідженнях та у  створенні науковоємної бази новітніх технологій захисту навколишнього середовища.

     Співпрацює з провідними науковими центрами світу за напрямами досліджень.Веде активну освітню та просвітницьку роботу.

 

Опублікував більш як 200 наукових робіт у фахових виданнях,серед яких 10 монографій та підручників.Нагороджений почесним знаком МОН України За наукові досягнення(2008),Почесною грамотою Президії НАН України (2010).

Командор Ордена Корони Королівства Бельгія (2011).

 

Деякі  вибіркові  публикації за напрямами досліджень

 

Gerasymov O.I. Line shape in EELS of simple disordered systems,Ser. Adv. Chem. Phys. Ed.by I.Prigogine,S.Rice vol. 75, John Willey, USA, p.113-148. (1989).

Герасимов О.И. Рассеяние излучений в статистических системах. Решаемые модели.Монографія . Одесса.: Маяк,284 с.,1999.

Vandewalle N.,Lumay G, Gerasimov O.I., Ludewig F.. The influence of grain shape, friction and cohesion on granular compaction dynamics .Eur. Phys. J. E 22 ,241 (2007 ).

Lumay G,  Dorbolo S, Gerasymov O and Vandewalle N..Study of a vertical column of grains submitted to a series of impulses. Eur. Phys. J. E , 36, N16(2013).

Gerasymov O.I., Spivak A.Ya. Kinetic model of compaction in granular materials. Ukr.Journ.Phys.-2015.-Vol.60, N3.-P.253-257.

Gerasymov O.I., Somov M.M. Statistical description of excess properties of many-particle binary systems. Ukr.Journ.Phys.-2015.-Vol.60, N4.-P.324 -327.

Aliotta F., Gerasymov O., Calaandra P. Electrospray jet emission: theory invoking merely dieletrophoretic forces. Series Advanced Materials Vol.2 Advances in electrospining materials (Ed. A. Tiwari), WILEY-Scrivener Publisher, USA, 2015.

 Герасимов О.І. Фізика гранульованих систем. Монографія.Одеса.:ТЕС, 265 с.,2015.