FG Portret oficГаращенко Федір Георгійович

 

Відомий учений у галузі прикладної математики. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2006 р.

Народився 16.11.1947 р. в с. Благодатне Долинського р-ну Кіровоградської обл. У 1967 р. вступив на механіко-математичний ф-т КДУ ім. Т. Шевченка, з 1969 р. навчався на ф-ті кібернетики, закінчив навчання в 1972 р. за фахом «прикладна математика». Навчався в аспірантурі на ф-ті кібернетики (1972 – 1975). Захистив кандидатську дисертацію з фізико-математичних наук (1975) та докторську – з технічних наук (1984). З 1975 р. працював на кафедрі моделювання складних систем молодшим та старшим науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем; доцентом цієї ж кафедри (1985) та професором (з 1986 р.). З 1999 р. – завідувач цієї кафедри.

Основні напрями наукової роботи: якісний аналіз та оцінка програмних траєкторій в системах керування; дослідження задач практичної стійкості динамічних систем та розробка чисельних методів для визначення оптимальних оцінок; розвиток методів структурно-параметричної та недиференційованої траєкторної оптимізації в системах керування; розробка нових математичних технологій з оптимального синтезу структурованих динамічних систем; оптимальне проектування прискорюючих та фокусуючих систем; моделювання та оптимізація систем керування орієнтацією мікросупутників; розвиток методів цифрової обробки інформації та розпізнавання образів; створення технології стиснення інформації; розробка адаптивних підходів до розв’язування задач аналізу, оптимізації, керування, класифікації та розпізнавання голосової інформації та зображень.

Автор біля 200 наукових праць, 3 монографій, 5 навчальних посібників та низки наукових і методичних розробок для студентів старших курсів.

Підготував 17 кандидатів та 1 доктора наук.

Голова постійної комісії вченої ради КНУ ім. Т.Шевченка з питань організації наукової роботи; член експертних рад ВАК України з інформатики та обчислювальної техніки; член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій; член редколегії журналів «Проблеми керування і інформатики», «Вісник КНУ», серії «Кібернетика» та «Фіз.-мат. науки», «Обчислювальна та прикладна математика», «Волинський математичний вісник»; член вченої ради КНУ ім.Т.Шевченка.

Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-ліття Києва» (1982). Має почесне звання «Кращий професор КНУ ім.Т.Шевченка», лауреат «Премії ім. Т. Шевченка» КНУ ім.Т.Шевченка та Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2010).