Галущак Мар’ян Олексійович

Відомий учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р.

Народився 6.02.1944 р. в с. Колодіївка Тисменецького р-ну Івано-Франківської обл. У 1965 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний ф-т Івано-Франківського педін-ту (тепер Прикарпатський національний ун-т ім. В.Стефаника). Працював учителем фізики середньої школи, викладачем технікуму та одночасно, співпрацюючи з ученими педін-ту, організував лабораторію «Фізика тонких напівпровідникових плівок», в якій провів експериментальні дослідження, на основі яких у 1977 р. захистив кандидатську дисертацію у ЛДУ ім. І.Франка. З 1978 р. перейшов на викладацьку роботу в Івано-Франківський ін-т нафти і газу (тепер – Національний ун-т нафти і газу): працював старшим викладачем, доцентом, заступником декана та деканом механічного ф-ту, а з 1992 р. – професором кафедри фізики. З 2001 р. – директор Ін-ту фундаментальної підготовки, а з 2004 р. – завідувач новоствореної кафедри фізики новітніх технологій.

Наукові інтереси – в сфері вирішення технологічних і наукових задач напівпровідникового плівкового матеріалознавства. Розробив нові способи, що дозволяють отримувати матеріали з наперед визначеними параметрами, які захищені 12 патентами України на винаходи.

Автор понад 100 наукових праць, зокрема 2 монографій. Опублікував понад 50 науково-методичних робіт, видав 12 навчальних посібників з грифом МОН України.

Підготував 4-х кандидатів фізико-математичних наук.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Член редколегії журналу «Фізика і хімія твердого тіла».

Розробив і впровадив у навчальний процес рейтингову систему оцінювання знань студентів, котра покладена в основу Всеукраїнського експерименту з кредитно-модульної технології навчання згідно до Болонської декларації. Створив Центр педагогічної майстерності, який став школою підвищення фахового рівня викладачів ун-ту.

Заслужений працівник освіти України (2000).

Голова Івано-Франківського регіонального відділення АН ВШ України з 2009 р.