АВТОБІОГРАФІЯ

Фатула Михайло Іванович

 

Народився 15 вересня 1932 р. в с. Вовкове Ужгородського району Закарпатської області. У 1955 році закінчив медичний факультет Ужгородського державного університету. З  1955 по 1958  рік працював терапевтом в сільській дільничній лікарні, з 1958 по 1967 рік – завідувачем терапевтичного відділення Хустської районної лікарні на Закарпатті. З 1967 року і по сьогодні – в Ужгородському національному університеті: асистент, доцент, професор, завідувач кафедри.

Основні наукові праці присвячені вивченню захворювань серцево-судинної системи.  Є піонером досліджень ”сольової“ артеріальної гіпертензії у людей. Обгрунтував  наявність в Карпатах регіону з  високою захворюваністю на артеріальну гіпертензію при надходженні  в організм людей надлишкової кількості хлориду натрію.

Особливість даного регіону – наявність великого родовища кам’яної солі.

Продукти харчування (картопля, капуста, квасоля, буряк та інші), які вирощені на цій території, а також питна вода  містять хлориду натрію 2–2,5 рази більше  норми.

Довготривале спостереження за мешканцями регіону показало, що в їх організм з питною водою та добовими харчовими раціонами щодня попадає 20–22,0 г кухонної солі (при нормі – до 10 г на добу). Чутливість до кам’яної солі у населення  регіону понижена.

Проведені епідеміологічні дослідження  показали, що артеріальна гіпертензія (АТ – 140/90 мм рт. ст. і вище) у дорослого населення  регіону зустрічається в 2,5 раза частіше, ніж в інших регіонах області.

”Сольова“ артеріальна гіпертензія має ряд особливостей, які відрізняють її від гіпертонічної хвороби, – клінічних, гемодинамічних, гормональних, водно-електролітних.

Розроблені методи лікування та профілактики даного захворювання.

В 1990 р. захистив докторську дисертацію ”Гипертоническая болезнь и поваренная соль (25-летнее клинико-проспективное наблюдение)“.

В подальшому вивчав захворюваність на серцево-судинні захворювання серед організованих колективів – машинобудівельний, механічний та інші заводи.

Ряд досліджень проведено  по вивченню дії на організм людини окремих лікарських трав. Розроблені  фітозбори (які захищені відповідними патентами) та проведено лікування хворих на нейроциркуляторну дистонію, гіпертонічну хворобу, хронічну серцево-судинну недостатність.

Є автором (співавтором) більше 150  наукових праць, які опубліковані у фахових медичних виданнях, в тому числі одної монографії,  12  патентів, двох ліцензій на лікування хворих, чотирьох навчально-методичних посібників, затверджених Міністерством освіти і науки України, а саме: ”Кардіоміопатія“, ”Синдроми та симптоми при захворюваннях внутрішніх органів“, ”Фітотерапія”,”Клінічна фітотерапія“.

Є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (серпень 1986 р.).

Підготував п’ятьох  кандидатів і одного доктора  медичних наук.

Нагороджений орденом Леніна (1976), медалями ”За доблесний труд“ (1970), ”Ветеран праці“ (2003),  ”За розвиток регіону“ (2004).

Заслужений лікар України (1985).

Працюю професором кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.

 

22.02.2011 р.                                                                                      (М.І.Фатула)