Дудченко Микола Андрійович

Відомий учений-економіст. Доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2009 р.

Народився 21.06.1941 р. у смт Недригайлів Недригайлівського р-ну, Сумської обл. У 1969 р. закінчив економічний ф-т Київського ун-ту. У 1969– 1976 рр. працював аспірантом, молодшим науковим співробітником, вченим секретарем Наукової ради Ін-ту економіки АН УРСР. З 1991 по 1992 р. – декан ф-ту підвищення кваліфікації керівних кадрів при Міністерстві економіки України. В 1992 р. перейшов з Інституту політології та соціального управління професором в Київський університет на кафедру світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ. Читав курси з міжн. економіки, економіки західноєвроп. країн, логістики, фірми в світовому госпадарстві, міжнародної економічної інтеграції в Київському національному ун-ті ім. Т. Шевченка та ін. вищих навч. закладах. Проходив стажування в наукових установах Німеччини, Бельгії, Франції. У 1996 р. створив кафедру міжнародної економіки в Українській академії зовнішньої торгівлі. Протягом 2006–2007 рр. – ректор Київського гуманітарного інституту. Захистив кандидатську дисертацію «Науково-технічна революція і розвиток відносин безпосереднього виробництва при соціалізмі» (1975), докторську дисертацію «Характер і тенденції розвитку виробництва в умовах сучасного етапу НТР» (1991). З 1995 р. – професор.

Автор понад 200 наук праць. Зокрема, Общественное производство: структура и факторы развития. К., 1991; Міжнародна економічна інтеграція. – К., 2001; Экология и экономика (у співавторстві); К., 1981; Управлінське консультування, – К., ВЦ ДУІКТ, 2008 р.; Особенности воспроизводства капитала в современных условиях. – К., 1979; Методическое пособие по созданию различных форм малых предприятий. – К., 1992.

Підготував 15 кандидатів та 1 доктора наук.

Член редколегій наукових збірників в ІМВ, Української академії зовнішньої торгівлі, ІСЕ та МВ НАН України та ін. Член Ліцензійної комісії з менеджменту МОНУ (з 1995); член ВАК (1997–2001), член ДАК МОН України з менеджменту та торгівлі (з 2003). Впродовж десятиліть був членом Товариства «Знання» України. З 2008 р. – голова Спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій (організація та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Відмінник освіти України (1999).