cher_fotoЧередниченко Олександр Іванович

Відомий вчений-мовознавець і перекладач. Доктор філологічних наук, професор. Академік-засновник АН ВШ України (1992).

Народився 15.06.1947 р. в Києві. Закінчив КДУ ім. Т.Шевченка (1971) та аспірантуру при ньому (1975). Працює в ун-ті з 1971 р. на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора. З 1979 р. – зав. кафедри теорії і практики перекладу (з 1993 р. – кафедра теорії і практики перекладу з романських мов ім. М.Зерова). У 1977–1980 рр. та 1992–2001 рр. обирався деканом ф-ту іноземної філології КНУ ім.Т.Шевченка. Доктор філологічних наук (1984), професор (1985).

Створив школу лінгвістики та перекладу. Розробив теорію варіювання літературних мов в інонаціональному контексті, істотно доповнив теорію мовних контактів та перекладу.

Автор понад 250 праць у галузі загального і романського мовознавства, соціолінгвістики, контрастивної лінгвістики, історії та теорії перекладу, зокрема монографій: «Язык и общество в развивающихся странах Африки» (1983); «Мови європейського культурного ареалу: розвиток і взаємодія» (1995); «Переклад на межі ХХІ століття: історія, теорія і методологія» (1997), «Григорій Кочур і український переклад» (2004), «Про мову і переклад» (2007); підручників для ВНЗ: «Теорія і практика перекладу. Французька мова» (1995, спільно з Я.Г.Ковалем), «Французька мова економіки і фінансів» (2001, спільно з І.П.Герасименко).

Підготував 2 докторів та 18 кандидатів наук.

Відповідальний редактор «Вісника КНУ ім.Т.Шевченка» («Іноземна філологія») та наукової збірки «Мовні і концептуальні картини світу».

У 1993–2006 рр. – голова спеціалізованої вченої ради для захисту докторських дисертацій з германського, романського мовознавства та перекладознавства при КНУ ім. Т.Шевченка. У 1994–2001 рр. був українським координатором двох міжнародних освітніх проектів за програмою Темпус-Тасіс у галузі викладання іноземних мов та перекладу. Виступав з лекціями та доповідями в ун-тах Іспанії, Італії, Німеччини, Франції, США, Японії та ін. країн.

Заслужений діяч науки і техніки України (1997), лауреат премії ім. Т. Шевченка КНУ (1995) та Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2000).

Кавалер французького ордена «Академічних пальм» (2001) та ордена «Зірки італійської солідарності» (2003).

Академік-секретар відділення філології, мистецтвознавства та масової комунікації з 2004 р., віце-президент АН ВШ України (2004–2010).