Чалий Олександр Васильович

Відомий учений у галузі медичної та біологічної фізики. Доктор фізико-математичних наук, професор. Член-кореспондент НАПН України. Академік АН ВШ України з 1993 р.

Народився 17.10.1938 р. в м. Києві. Закінчив фізичний ф-т КДУ ім.Т.Шевченка у 1961 р. (кафедра теоретичної фізики). У 1966 р. захистив кандидатську, а у 1978 р. – докторську дисертацію. З 1961 р. по 1983 р. працював на фізичному ф-ті КДУ, з 1983 р. – завідувач кафедри медичної і біологічної фізики Національного медичного ун-ту ім.О.О.Богомольця. Професор (1985).

Основне коло наукових інтересів: фізика фазових переходів, теорія самоорганізації (синергетика), теорія розсіяння електромагнітних хвиль, медична фізика, біологічна фізика, педагогіка вищої школи.

Автор (співавтор) біля 40 підручників, посібників, монографій, а також понад 100 наукових статей.

Серед учнів – 5 докторів та 14 кандидатів наук.

З 2001 р. – голова комісії з фізики та астрономії навчально-методичної ради середніх загальноосвітніх закладів МОН України, член експертної ради ВАК України з фізико-математичних наук (1995–2000 рр.; та з 2005 р.), член Координаційної ради з біомедикотехнічних проблем при Президентові України, кількох експертних рад, зокрема в Об’єднаному інституті ядерних досліджень (Дубна, Росія).

Член-кореспондент Академії педагогічних наук України (1999). Заслужений діяч науки і техніки України (2004). Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (1995). Соросівський професор (1996), переможець програми Фулбрайта (США, 1999).